Szkolenie nt. zarządzania strategicznego rozwojem miasta dla władz Świdnicy. [Training on strategic governance of development for city of Świdnica authorities.]

[English below]

Coraz więcej władz samorządowych chce zarządzać strategicznie swoimi gminami by przyśpieszyć ich rozwój!  Dziś jest drugi dzień mojego szkolenia na ten temat dla Władz Miasta Świdnica. Są wszyscy: Pani Prezydent Beata Moskal-Słaniewska, Zastępcy Prezydenta Pan Jerzy Żądło i Pan Szymon Chojnowski, Skarbnik Miasta Pan Kacper Siwek, Sekretarz Miasta Maciej Rataj oraz prezesi gminnych spółek, dyrektorzy gminnych jednostek i inni wysocy menedżerowie publiczni. Co za drużyna! Widać głębokie zainteresowanie tematem, są pytania, jest żywa, konstruktywna dyskusja i nie brak świetnych pomysłów! To jest moc ŚWIDNICA rynek z tradycjami !!! Oby takich jak najwięcej!

[More and more Polish local government’ authorities want to manage their municipalities strategically to accelerate their development! Today is the second day of my training on this subject for the Authorities of Świdnica City. They are all: The President Ms Beata Moskal-Słaniewska, Deputy Presidents Mr Jerzy Żądło and Mr Szymon Chojnowski, City Treasurer Mr Kacper Siwek, City Secretary Maciej Rataj and presidents of municipal companies, directors of municipal units as well as other top public managers. What a team! You can see a deep interest in the subject, there are questions, there is a lively, constructive discussion and there is no lack of ideas! This is the power of ŚWIDNICA rynek z tradycjami !!! (ŚWIDNICA market with traditions). May it be as much as possible!]