Nie więcej niż 20 proc. gmin jest zarządzanych strategicznie. Wywiad nr 1 dla serwisu Prawo.pl [Not more than 20 percent municipalities are managed strategically. Interview No. 1 for Prawo.pl]

[English below]

Czym jest zarządzanie strategiczne rozwojem gminy? Czy władze każdej gminy mogą zarządzać strategicznie? Skąd gmina, burmistrz czy wójt ma wiedzieć, czy zarządza strategicznie, czy nie? W jakim zakresie ja zajmuję się zarządzaniem strategicznym rozwojem gmin? Na te i inne pytania odpowiedziałem Pani Redaktor Katarzynie Kubickiej-Żach w pierwszym wywiadzie dla serwisu Prawo.pl  należącego do Wolters Kluwer Polska. Zapraszam do lektury.

[What is strategic governance of a commune’s development? Can the authorities of each municipality govern strategically? On what basis may the mayor know whether he is governing strategically or not? To what extent do I deal with strategic development of Polish municipalities? For these and other questions I answered The Editor Mrs Katarzyna Kubicka-Żach in the first interview for the website Prawo.pl belonging to Wolters Kluwer Polska. I invite you to automatic translate and read.]