Szkolenie z zarządzania strategicznego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Na urodziny :) [Training in strategic management for vogts, mayors and city presidents of the Silesian Association of Communes and Counties. For birthday :) ]

[English below]

Co najlepiej dostać na urodziny? Na przykład robotę, którą się lubi 🙂 Ja dostałem od Śląskiego Związku Gmin i Powiatów kilkunastu wójtów, burmistrzów, prezydentów (głównie nowych) głodnych wiedzy o tym jak zarządzać strategicznie swoimi gminami/miastami, by szybko je rozwijać. Chcą to robić dobrze od samego początku ich kadencji. Szkolenie ich to czysta przyjemność! GRATULACJE dla mieszkańców, którzy wybrali TAKICH włodarzy!

[What is best to get for your birthday? For example, a job you like 🙂 I got from the Silesian Union of Municipalities and Districts a dozen mayors, mayors, presidents (mainly new) hungry for knowledge about how to govern their municipalities/cities strategically to quickly develop them. They want to do it right from the beginning of the term. Training them is pure pleasure! CONGRATULATIONS for inhabitants who chose SUCH authorities!]