Zostałem ekspertem monitorującym Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych w Brukseli, powołanej przez Komisję Europejską do zarządzania programem badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. [I became expert monitor of the Brussels based Research Executive Agency, appointed by the European Commission to manage the Horizon 2020 research and innovation program.]

[English below]

Od teraz, na jakiś czas, jestem ekspertem monitorującym Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych w Brukseli, powołanej przez Komisję Europejską do zarządzania programem badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 – największym w Unii Europejskiej. Oceniam, w trakcie ich realizacji, międzynarodowe projekty naukowo-badawcze poświęcone zarządzaniu rozwojem gmin/miast i regionów . Niezwykłe doświadczenie i duża radość. Załączony film pokazuje na czym polega moja praca dla Agencji. Więcej na temat samej agencji.

[From now on, for a while: an expert monitor of Research Executive Agency in Brussels, established by the European Commission to manage the research and innovation program Horizon 2020 – the largest one in the European Union. I assess international scientific and research projects, during their implementation, devoted to governance of the development of municipalities / cities and regions . Unusual experience and great joy. The attached video shows what my work for the Agency is all about. More on the agency itself.]

Na czym polegają moje zadania jako eksperta monitorującego. (film należy do Research Executive Agency (REA) / European Commission)