Czy biznes powinien przejmować się losem gmin? [Should business care about the communes lot?]

[English below]

Od kilku lat w polskich samorządach, zwłaszcza gminnych, następują zmiany rozpoczynające – jak można przypuszczać – proces nadawania im roli społeczno-gospodarczej innej niż obecna. Czy powinno to obchodzić ludzi biznesu? Czy może to mieć wpływ na rozwój gospodarczy Polski? Początek nowej 5-letniej kadencji samorządowej i początek nowego roku to dobre okazje by poszukać odpowiedzi na te pytania.

Zapraszam do lektury mojego felietonu na ten temat opublikowanego na portalu LinkedIn. Oto link.

[For several years, Polish self-governments, especially communes, have been undergoing changes – which can be assumed – start the process of giving them a socio-economic role other than the current one. Should business people care? Can this have an impact on Poland’s economic development? The beginning of the new 5-year local government term and the beginning of the new year are good opportunities to look for answers to these questions.

I invite you to read my column on this topic published on LinkedIn. Here is the link. I invite you to automatic translate and read.]