Co właściciel biura rachunkowego o strategii rozwoju swojego miasta/gminy wiedzieć powinien…? Relacja w mojego wystąpienia na I Ogólnopolskim Kongresie Biur Rachunkowych. [What should the owner of an accounting office know about the development strategy of his city / commune…? Sketch of my speech at the 1st Polish Congress of Accounting Offices.]

[English below]

Przedsiębiorcy z różnych branż coraz częściej domagają się od władz lokalnych opracowania i wdrożenia dobrej strategii rozwoju miasta/gminy. Na I Ogólnopolskim Kongresie Biur Rachunkowych poświęcono tej tematyce pierwszy panel dyskusyjny, do którego miałem przyjemność być zaproszony. Na portalu LinkedIn dowiesz się co odpowiedziałem na zadane mi pytania. Oto link.

[Entrepreneurs from various industries are increasingly demanding that local authorities develop and implement a good city/commune development strategy. At the First National Congress of Accountancy Offices, the first discussion panel was devoted to this subject, to which I had the pleasure to be invited. On LinkedIn, you’ll find out what I’ve answered to the questions I’ve asked. There is a link.]