Process, Energy & Environmental Technology Stations, Johannesburg, RPA – podróże w poszukiwaniu rozwoju lokalnego i inspiracji samorządowych. [Process, Energy & Environmental Technology Stations, Johannesburg, SA – traveling in search of local development and inspirations for local governments.]

[English below]

Szukając najlepszych rozwiązań w zarządzaniu strategicznym rozwojem miast trafiłem tym razem do Nickey Janse van Rensburg, która kieruje jednostką naukowo-badawczą „Process, Energy & Environmental Technology Station” na University of Johannesburg w RPA. Pod jej kierunkiem i z jej autorstwem powstają nie tylko najlepsze pojazdy na baterie słoneczne. Ta wspaniała kobieta zaprezentowała mi swoje ultranowoczesne rozwiązania w zakresie samorządowej ankietyzacji mieszkańców przez mieszkańców przy użyciu smartfonów, zrównoważonej komunikacji miejskiej opartej o biogaz, rozproszonego recyklingu odpadów i inne. Koniecznie zobaczcie jej wystąpienie na TEDx. Więcej o jej ideach wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu rozwojem miast znajdziecie tutaj, tutaj i tutaj.

[Searching for the best solutions in the strategic governance of urban development, this time I went to Nickey Janse van Rensburg who manages the research and development unit „Process, Energy & Environmental Technology Station” at the University of Johannesburg South Africa. Under her direction and with her authorship, not only the best vehicles for solar batteries are created. This wonderful woman presented me her ultra-modern solutions in self-government surveys of residents by residents using smartphones, sustainable urban transport based on biogas, diffused waste recycling and others. Be sure to see her speech on TEDx. More about her ideas of using modern technologies in city development governance: here, here and here.]