Nienasycona Świdnica. Oby takich więcej! [Insatiable Świdnica. May such more!]

[English below]

Miesiąc temu przeprowadziłem dwudniowe szkolenie dla władz Świdnicy nt. praktyki zarządzania strategicznego rozwojem miast. Kilka dni po jego zakończeniu odebrałem miły telefon z Urzędu Miasta: „Panie profesorze. Dużo rozmawialiśmy nt. tego co Pan nam powiedział na szkoleniu. Jesteśmy tym zainspirowani i myślimy o nowej strategii dla naszego miasta.  Dlatego chcielibyśmy aby powtórzył Pan to szkolenie. Tym razem dla wszystkich prezesów naszych spółek oraz dyrektorów jednostek i wydziałów urzędu miasta. Chcemy by wszyscy byli do tego przygotowani„. Jak mógłbym się nie zgodzić? 🙂

Właśnie je skończyłem. Dziękuję za kolejne dwa wspólne, pasjonujące dni! Brawa dla Świdnicy, która chce więcej i więcej!

[A month ago, I conducted a two-day training for the authorities of Świdnica on the practice of strategic governance of city development. A few days after its completion, I received a nice phone call from the City Hall: „Professor, we talked a lot about what the you told us during the training. We are inspired and think about a new strategy for our city. That is why we would like you to repeat this training. This time for all the CEOs of our companies and directors of municipal units and directors of city hall’ departments. We want everyone to be prepared for it”. How could I disagree? 🙂

I just finished it. Thank you for the next two joint, exciting days! Applause for Świdnica, who wants more and more!]