Poprowadzę 27. Doroczną Konferencję CEEMAN

Władze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu (UEW) i Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach (CEEMAN) powierzyły mi funkcję Przewodniczącego 27. Dorocznej Konferencji CEEMAN (25-27 IX 2019, Wrocław). CEEMAN to globalne stowarzyszenie 200 uniwersytetów, szkół biznesu, instytucji i firm z 45 krajów, zajmujących się rozwojem zarządzania i jego nauczaniem. Dziękuję za zaufanie Pani Prorektor UEW Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Pani Prezes CEEMAN Prof. Danica Prug oraz Pani Dyrektor CEEMAN Olga Veligurska. Prowadząc konferencję zaakcentuję znaczenie i problemy współczesnego zarządzania publicznego, zwłaszcza samorządowego oraz edukacji w tym zakresie. Sugestie mile widziane!