Poprowadzę 27. Doroczną Konferencję CEEMAN [I will conduct the 27th CEEMAN Annual Conference]

[English below]

Władze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu (UEW) i Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach (CEEMAN) powierzyły mi funkcję Przewodniczącego 27. Dorocznej Konferencji CEEMAN (25-27 IX 2019, Wrocław). CEEMAN to globalne stowarzyszenie 200 uniwersytetów, szkół biznesu, instytucji i firm z 45 krajów, zajmujących się rozwojem zarządzania i jego nauczaniem. Dziękuję za zaufanie Pani Prorektor UEW Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Pani Prezes CEEMAN Prof. Danica Prug oraz Pani Dyrektor CEEMAN Olga Veligurska. Prowadząc konferencję zaakcentuję znaczenie i problemy współczesnego zarządzania publicznego, zwłaszcza samorządowego oraz edukacji w tym zakresie. Sugestie mile widziane!

The authorities of The Wroclaw University of Economics (WUE) and The International Association for Management Development in Dynamic Societies (CEEMAN) entrusted me with the function of the Chair of the 27th CEEMAN Annual Conference (25-27 September 2019, Wrocław, Poland). CEEMAN is a global association of 200 universities, business schools, institutions and companies from 45 countries, dealing with management development and its education. Thank you for your trust WUE Vice-Rector Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, CEEMAN President Prof. Danica Prug and CEEMAN Director Olga Veligurska. Leading conference I will emphasize the importance and problems of contemporary public governance/management, especially in local & regional governments and education in this field. Suggestions are appreciated!