Dziękuję za honor poprowadzenia 27. Dorocznej Konferencji CEEMAN, Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach

Poprowadzenie 27. Dorocznej Konferencji CEEMAN, Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach (200 uczelni, instytucji i firm z 45 krajów), było dla mnie wspaniałym doświadczeniem. Dziękuję za nie Pani Prezes CEEMAN Prof. Danica Prug, Pani Dyrektor Olga Veligurska i władzom mojego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polskim i zagranicznym współpracownikom polecam CEEMAN jako profesjonalną, globalną instytucję akredytującą studia w zakresie zarządzania i wspierającą ponoszenie jakości tych studiów. Życzę wszystkim by ich dzieci studiowały na uczelniach posiadających takie akredytacje – to gwarancja dobrych studiów – my ją mamy!

Zapraszam do zapoznania się z:

Zapraszam także do obejrzenia filmowego sprawozdania z konferencji:

27th CEEMAN Annual Conference in Wroclaw, Poland