O mojej działalności w zakresie budowy i wdrażania strategii gmin opowiadałem urzędnikom włoskiego miasta Asti. [I told the officials of the Italian city of Asti about my activity in the field of construction and implementation of municipal strategies.]

[English below]

Asti to włoskie miasto, które szuka nowych pomysłów na wykorzystanie zabytków i rozwój turystyki. O tym jak w ramach strategii robię to z władzami polskich miast opowiadałem urzędnikom tego miasta i specjalistom z kilkunastu krajów w niesamowitej auli Spazio Kor. Jest energia w tym miejscu!

[Asti is an Italian city that is looking for new ideas for the use of monuments and tourism development. How I do it with the authorities of Polish cities, in the framework of the strategies, I spoke to the officials of this city and specialists from a dozen or so countries in the amazing Spazio Kor hall. There is energy here!]