Portfolio

Zrealizowane projekty konsultingowe

Zrealizowane projekty naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe

Listy referencyjne, nagrody i świadectwa kwalifikacji

Opinie klientów i partnerów

Publikacje, wywiady, cytowania itp.

Curriculum vitae

Jak mogę Ci pomóc?

Skontaktuj się ze mną telefonicznie, napisz e-mail lub pozostaw swoje dane kontaktowe.

Polecam Prof. A. Sztando jako wybitnego eksperta w sprawach samorządowych, z dużym doświadczeniem praktycznym i bardzo przekonującego do strategicznej orientacji rozwoju wspólnot lokalnych.

dr Ferdynand Morski
Dyrektor Biura Związku (od 1992), Śląski Związek Gmin i Powiatów

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?