Listy referencyjne, nagrody i świadectwa kwalifikacji

Poniżej znajdują się listy referencyjne i inne potwierdzenia wystawione mi przez władze samorządowe i inne uprawnione podmioty za:

1. Strategie rozwoju gmin / miast.

2. Strategie rozwoju powiatów i województw.

3. Organizację, monitoring i ewaluacja wdrażania strategii.

4. Szkolenia i konsultacje indywidualne dla władz samorządowych.

5. Inne plany, programy i projekty samorządowe.

6. Części strategii i innych planów rozwoju samorządów.

7. Wykłady na zagranicznych uniwersytetach nt. zarządzania strategicznego w samorządach.

8. Projekty naukowo-badawcze (N+B) i badawczo-rozwojowe (B+R) związane z zarządzaniem w samorządach.

9. Recenzje, rady wydawnicze i upowszechnianie dobrego zarządzania publicznego.

10. Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia itp. za samorządową działalność konsultingową i publiczną oraz za badania naukowe poświęcone zarządzaniu w samorządach.

11. Dyplomy, certyfikaty itp.

1. Strategie rozwoju gmin / miast

2. Strategie rozwoju powiatów i województw

3. Organizacja, monitoring i ewaluacja wdrażania strategii

4. Szkolenia i konsultacje indywidualne dla władz samorządowych

5. Inne plany, programy i projekty samorządowe

6. Części strategii i innych planów rozwoju samorządów

7. Wykłady na zagranicznych uniwersytetach nt. zarządzania strategicznego w samorządach

8. Projekty naukowo-badawcze (N+B) i badawczo-rozwojowe (B+R) związane z zarządzaniem w samorządach

9. Recenzje, rady wydawnicze i upowszechnianie dobrego zarządzania publicznego

10. Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia itp. za samorządową działalność konsultingową i publiczną oraz za badania naukowe poświęcone zarządzaniu w samorządach

11. Dyplomy, certyfikaty itp.

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?