Moja działalność

Budowa, wdrażanie i ocena strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego

Sporządzam, wdrażam i oceniam strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Są one przyjmowane w formie uchwał przez rady gmin oraz powiatów i wdrażane w praktyce. Zrealizowałem blisko 80 takich projektów.

read more
Szkolenia, wystąpienia publiczne, treningi i konsultacje indywidualne

Prowadzę szkolenia nt. zarządzania strategicznego w samorządach i występuję na konferencjach temu poświęconych. Prowadzę treningi dla członków władz samorządowych i udzielam im konsultacji  strategicznych „case by case”.

read more
Doradztwo personalne dla władz, czyli strategie kariery w i po samorządzie

Wspieram merytorycznie rozwój zawodowy i osobisty osób pełniących funkcje władz samorządowych, lub chcących pełnić takie funkcje, poprzez opracowywanie strategii ich kariery, a także poprzez szkolenia i treningi indywidualne.

read more
Praca naukowo-dydaktyczna i publikacje

Jestem pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego i pracuję na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Badam i wykładam zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym oraz regionalnym.

read more
Wykłady na zagranicznych uniwersytetach

Jedną z moich działalności jest międzynarodowa popularyzacja zarządzania strategicznego rozwojem gmin/miast, powiatów i województw oraz polskich dokonań w tym zakresie. Robię to wygłaszając gościnne wykłady na ten temat na zagranicznych uczelniach.

read more
Podróże w poszukiwaniu rozwoju lokalnego i inspiracji samorządowych nowa kopia

Podróżuję po świecie by spotykać się z władzami lokalnymi i samorządowcami, przedsiębiorcami, naukowcami i innymi osobami z różnych krajów, którzy chcą pokazać mi jak stymulują rozwój lokalny i jakie uzyskują rezultaty.

read more
Podróże w poszukiwaniu rozwoju lokalnego i inspiracji samorządowych

Podróżuję po świecie by spotykać się z władzami lokalnymi i samorządowcami, przedsiębiorcami, naukowcami i innymi osobami z różnych krajów, którzy chcą pokazać mi jak stymulują rozwój lokalny i jakie uzyskują rezultaty.

read more
Jak mogę Ci pomóc?

Skontaktuj się ze mną telefonicznie, napisz e-mail lub pozostaw swoje dane kontaktowe.

Polecam Prof. A. Sztando jako wybitnego eksperta w sprawach samorządowych, z dużym doświadczeniem praktycznym i bardzo przekonującego do strategicznej orientacji rozwoju wspólnot lokalnych.

dr Ferdynand Morski
Dyrektor Biura Związku (od 1992), Śląski Związek Gmin i Powiatów

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?