Do pobrania

Na tej stronie znajdują się materiały do pobrania przeznaczone dla moich bieżących klientów.

0. Prezentacja dla Studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna, 2 rok, studia stacjonarne 2 stopnia, WEiF, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

1. Materiał szkoleniowy na szkolenie pt. „Praktyka zarządzania strategicznego rozwojem gminy” dla władz i wyższej kadry menedżerskiej samorządów miast Tarnobrzeg, Nisko, Sandomierz, Stalowa Wola, które odbędzie się w dniach od 08 do 09 lipca 2019 r.

(Pobieranie materiału zamknięte 2 tygodnie po zakończeniu szkolenia. Skontaktuj się telefonicznie jeśli chcesz go otrzymać)

2. Materiał szkoleniowy na szkolenie pt. „Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego” dla władz i wyższej kadry menedżerskiej Świdnicy, w dniach 06 i 07 maja oraz 17 i 18 czerwca 2019 r.

(Pobieranie materiału zamknięte 2 tygodnie po zakończeniu szkolenia. Skontaktuj się telefonicznie jeśli chcesz go otrzymać)

3. Materiał szkoleniowy na pt. „Jak zbudować i wdrożyć strategię rozwoju gminy / powiatu” dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 7 lutego 2019 r.

(Pobieranie materiału zamknięte 2 tygodnie po zakończeniu szkolenia. Skontaktuj się telefonicznie jeśli chcesz go otrzymać)

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?