My activity

Construction, evaluation and implementation of local & regional development strategies

I prepare, implement and evaluate development strategies of communes, cities, counties, and regions. They are adopted as resolutions by relevant councils and implemented in practice. I have completed nearly 80 such projects.

read more
Training, public speaking & individual consultations

Prowadzę szkolenia nt. zarządzania strategicznego w samorządach i występuję na konferencjach temu poświęconych. Prowadzę treningi dla członków władz samorządowych i udzielam im konsultacji  strategicznych “case by case”.

read more
Career guidance for authorities, i.e. career strategies in & after power

Wspieram merytorycznie rozwój zawodowy i osobisty osób pełniących funkcje władz samorządowych, lub chcących pełnić takie funkcje, poprzez opracowywanie strategii ich kariery, a także poprzez szkolenia i treningi indywidualne.

read more
Research, teaching and scientific publications

I am an employee of the Wrocław University of Economics, Poland. I have a habilitated doctor degree and I work at position of extraordinary professor. I research and lecture strategic governance of local and regional development.

read more
Lectures at foreign universities

One of my activities is international popularization of strategic governance of the development of communes, cities, counties and regions as well as Polish achievements in this field. I do this by giving guest lectures and keynote speeches on this subject at foreign universities.

read more
Traveling in search of local development and inspirations for local & regional governments

Podróżuję po świecie by spotykać się z władzami lokalnymi i samorządowcami, przedsiębiorcami, naukowcami i innymi osobami z różnych krajów, którzy chcą pokazać mi jak stymulują rozwój lokalny i jakie uzyskują rezultaty.

read more
Jak mogę Ci pomóc?

Skontaktuj się ze mną telefonicznie, napisz e-mail lub pozostaw swoje dane kontaktowe.

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?