Autorskie metody i patenty

Realizując prace dla samorządowych klientów posługuję się wieloma sprawdzonymi metodami analizy, planowania i ewaluacji, np. metodą KCS (kluczowych czynników sukcesu), metodą PEST (ocena czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych), metodą scenariuszową, strategiczną kartą wyników, benchmarkingiem i in.

Wieloletnie doświadczenia i ciągłe doskonalenie kwalifikacji pozwoliły mi jednak na opracowanie nowych, autorskich, w wielu przypadkach lepszych metod, które z powodzeniem stosuję budując i wspomagając wdrażanie strategii rozwoju gmin, miast, powiatów i województw. Co więcej, po zastosowaniu oddaję je moim klientom do bezterminowego użytkowania.

Dysponuję zatem tym i oferuję to, czego nie ma konkurencja, a co ułatwia osiąganie sukcesów przez moich samorządowych klientów. Oto niektóre z owych metod:

Analiza ponadlokalnych relacji gminy / miasta

To moja sztandarowa metoda, którą stosuję budując strategie rozwoju gmin/miast. Dzięki niej rozpoznaję przyczyny ich obecnej sytuacji, prognozuję ich przyszłość, wyznaczam cele i zadania strategiczne. Jest wynikiem 23 lat moich doświadczeń. Opisałem ją w książce „Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast„.

Analiza strategiczna SWOT PLUS

Podczas budowy samorządowych strategii zwykle stosuje się analizę strategiczną SWOT. To błąd. Opracowano ją pół wieku temu dla firm, więc nie uwzględnia specyfiki gmin, powiatów i województw. Strategie samorządowe opracowane na jej podstawie mają przez to istotne wady. Dlatego od 2001 r. stosuję jej moją autorską, samorządową wersję „SWOT Plus”. Stosuje ją już także wiele firm konsultingowych.

System wdrażania strategii rozwoju gminy

Szczycę się tym, że moje strategie są uchwalane i wdrażane przez samorządy. Często im w tym pomagam organizując w Urzędzie Gminy / Miasta prosty, sprawny system wdrażania strategii. Współtworzę z urzędnikami wygodne procedury gwarantujące, opracowuję projekty uchwał, uczestniczę w budowie budżetów, uczę monitoringu. Robię to od 2003 r. i mam z tym zakresie własne metody oraz duże doświadczenie.

System DEO monitoringu wdrażania strategii rozwoju

Wdrażanie każdego planu musi być monitorowane. Aby robić to skutecznie, a jednocześnie szybko i tanio trzeba robić to w odpowiedni sposób. Moja metoda o nazwie DEO bazuje na wskaźnikach działania, efektu i opinii. Bazuje na odpowiednio połączonych, bezpłatnych informacjach Banku Danych Lokalnych GUS oraz na ankietyzacji mieszkańców. Stosuję ją z sukcesami i udoskonalam od 2005 r.

Inteligentne warsztaty iCollaborative planning

Jednym z warunków sporządzenia dobrej strategii rozwoju jednostki samorządowej jest rozpoznanie oczekiwań lokalnej społeczności. Stosuję do tego m. in. autorskie Inteligentne Warsztaty Strategiczne i-Collaborative Planning. Prowadzę je kilka dni z udziałem min. kilkudziesięciu liderów gminy/regionu. Ich przebieg i techniki pozwalają nie tylko rozpoznać ww. oczekiwania, ale także osiągać kompromisy społeczne niezbędne niezbędne do przyjęcia i wdrażania strategii.

Innowacyjne programy i metody szkoleń

Dobrze zrobiony, tradycyjny wykład nie jest zły. Lepiej jednak przekazywać wiedzę dyskutując, analizując własne i obce sukcesy oraz porażki, organizując symulacje, korzystając z rzeczywistości wirtualnej i programów analityczno-doradczych, analizując prawo oraz grając w gry decyzyjne i odgrywając kierownicze role. Metody te łączę w innowacyjne pakiety z moimi autorskimi programami szkoleń grupowych i indywidualnych. Moi samorządowi klienci bardzo je sobie cenią.

Metody zarządzania procesowego

Niektóre ze stosowanych przeze mnie metod są objęte ochroną patentową. Na przykład,wynikiem współprowadzonych przeze mnie badań naukowych jest „Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w ramach administracji publicznej” zgłoszona do Urzędu Patentowego USA (No. 616722990). Stosuję ją wspomagając organizację wdrażania strategii rozwoju gmin / miast.

Szukasz wykonawcy strategii rozwoju gminy / miasta lub szkolenia na ten temat?

Skontaktuj się ze mną.

Nie masz pewności, czy potrzebujesz strategii lub szkolenia na ten temat?

Przeczytaj mój wywiad dla Prawo.pl by przestać się wahać.

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?