Cenne relacje personalne i instytucjonalne

Dzisiejszy świat to świat oparty na niezliczonych powiązaniach ludzi, instytucji, firm, władz i wielu innych podmiotów kształtujących jego obraz. Kto posiada liczne, silne i zróżnicowane relacje, ekwiwalentne i oparte na zaufaniu, ten dobrze radzi sobie w życiu zawodowym i prywatnym. Jego przewaga nad innymi polega na – zapewnianym przez te relacje – szerokim i łatwym dostępie do wiedzy, informacji, usług i innych zasobów. Z tego powodu buduję i dbam o moje relacje, w szczególności o relacje z ekspertami, samorządowcami, naukowcami, wyborcami, studentami i różnymi instytucjami. Te relacje to jeden z moich podstawowych atutów.

Relacje z innymi ekspertami

Znam, współpracuję z wieloma ekspertami świadczącymi różne usługi konsultingowe na rzecz samorządów: prawnikami, marketingowcami, planistami przestrzennymi, ekonomistami, ekonometrykami, socjologami, ekologami, specjalistami smart city itp. Gdy zachodzi taka potrzeba, szybko i łatwo mogę skorzystać z ich profesjonalnej pomocy.

Relacje z samorządowcami

Pracując dla samorządów od 1994 r. poznałem wielu wójtów, burmistrzów, prezydentów, ich zastępców, starostów i wicestarostów, radnych, gminnych dyrektorów, kierowników i prezesów itd. Dobrą pracą zdobyłem ich zaufanie i życzliwość. Dziś mogę zwracać się do nich np. o poradę, opinię lub z pytaniem, jak radzą sobie z danym problemem samorządowym.

Relacje z naukowcami

Pracując od 1994 r. na uczelni nawiązałem szereg bliskich kontaktów z polskimi i zagranicznymi naukowcami badającymi samorządy, rozwój lokalny, zarządzanie nim i zagadnienia pokrewne. Dzięki temu mogę korzystać z ich wsparcia i budować wyspecjalizowane zespoły do rozwiązania konkretnych problemów badawczych.

Relacje z instytucjami

Realizując zadania konsultingowe i naukowe nawiązałem wiele relacji z organizacjami pozarządowymi, uczelniami, firmami konsultingowymi, agencjami, urzędami itp. Ich kierownictwa darzą mnie zaufaniem. W efekcie mogę np. skierować do nich samorządy poszukujące jakiegoś wsparcia, lub zrealizować usługę z udziałem jednej z tych instytucji.

Relacje z wyborcami

Dwukrotnie brałem udział w wyborach samorządowych i dwukrotnie je wygrałem. Do dziś jestem w kontakcie z wieloma moimi wyborcami z kilkudziesięciu miejscowości. Kontakt ten daje mi dobry wgląd w dominującą opinię społeczną na temat różnych działań, decyzji, sukcesów i porażek władz samorządo- wych. Tak wiedza jest ważna w mojej pracy.

Relacje ze studentami

Wykładając mam stały kontakt ze studentami, czyli młodymi ludźmi o własnym stosunku do nowych zjawisk społecznych, technologii, innowacji, kultury itd. Oni jednak są przyszłością i to co dziś charakteryzuje tylko ich, niedługo będzie charakteryzować całe społeczeństwo. Rozmawiam zatem z nimi i uczę się od nich. Ta relacja jest niezbędna we planowaniu rozwoju.

Chcesz poznać czym jest zarządzanie strategiczne rozwojem gminy/miasta?

Przeczytaj mój wywiad dla serwisu Prawo.pl

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?