Misja, cele i wiara w głęboki sens

Moją misją życiową jest propagowanie i wspieranie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce. Rozwój lokalny to zrównoważony rozwój gmin/miast i powiatów, oparty o decentralizację, samorządność i lokalne zasoby. Zarządzanie strategiczne to najlepsza, skuteczna i efektywna metoda osiągnięcia tego rozwoju. W odpowiednim połączeniu z rozwojem ponadlokalnym, kreowanym przez państwo i duże firmy, rozwój lokalny zapewnia wysoką jakość życia, szczęście ludzi i zrównoważone wykorzystanie środowiska.

To co robię zawodowo, traktuję zatem jako coś więcej niż tylko zawód, źródło utrzymania i rozwoju osobistego. Wierzę bowiem, że to co robię jako konsultant, naukowiec i szkoleniowiec ma głęboki sens, ponieważ przyczynia się do lepszego zarządzania rozwojem naszych miast i wsi, a w konsekwencji do rozwoju całej Polski i lepszego życia wszystkich jej mieszkańców. To jest to co daję z siebie innym ludziom. To jest wyznacznik wszystkich moich działalności, rzutujący na to jak podchodzę do każdego zadania. To jest moja misja i mój główny atut!

Aby realizować moją misję stawiam sobie 3 cele:

Świadczyć dla władz samorządowych najwyższej jakości usługi konsultingowe w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym i regionalnym, tzn. w zakresie budowy i wdrażania strategii rozwoju gmin / miast i powiatów.
Prowadzić takie badania naukowe dotyczące ww. zarządzania, których wyniki są wykorzystywane w praktyce przez władze samorządowe.
Promować takie zarządzanie i podnosić kompetencje obecnych i przyszłych władz samorządowych w tym zakresie.
Chcesz wiedzieć więcej czym jest zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym?

Przeczytaj mój wywiad dla Prawo.pl

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?