Rozległa, stale poszerzana wiedza

Kolejnym moim atutem jest rozległa wiedza potwierdzona licznymi referencjami i certyfikatami oraz stopniami naukowymi doktoratu z ekonomii i habilitacji z zarządzania. Jestem jej jednak wciąż głodny i nieustannie ją poszerzam. Zdobywam ją w praktyce, pozyskuję na konferencjach, otrzymuję od partnerów, nabywam na szkoleniach, czerpię z literatury i wydobywam z aktów prawnych oraz podczas obserwacji procesów legislacji.

Wiedza zdobyta w praktyce

Wiedza zdobyta w praktyce jest najcenniejsza, gdyż bezwzględnie prawdziwa. Zdobywam ją podczas mojej działalności konsultingowej i menedżerskiej. Jej źródłami są nie tylko moje diagnozy, analizy i doświadczenia, ale także moi klienci.

Wiedza pozyskana na konferencjach

Regularnie uczestniczę w konferencjach, kongresach i seminariach naukowych i praktycznych, które poświęcone są problematyce samorządowej i zarządzaniu rozwojem lokalnym, a także tematom pokrewnym.

Wiedza ofiarowana przez partnerów

Prowadząc moją działalność często współpracuję z innymi konsultantami i ekspertami samorządowymi, przy czym część z nich to moi sprawdzeni partnerzy, a nawet przyjaciele. Dzielą się ze mną są wiedzą i doświadczeniami, co uważam za niezwykle cenne.

Wiedza nabyta na szkoleniach

Nie tylko szkolę, ale uczestniczę też w szkoleniach jako słuchacz. Cenię uczenia się od ekspertów najlepszych w swoich dziedzinach, otrzymywania natychmias- towych odpowiedzi im moje pytania oraz obserwowania różnych reakcji innych uczestników szkolenia.

Wiedza zaczerpnięta z literatury

Czytam wydawnictwa poświęcone samorządności i zarządzaniu oraz polityce, filozofii, historii, psychologii, socjologii, religioznawstwu i in. Dodatkowo, czerpię wiedzę z lektury książek i artykułów, które otrzymałem do recenzji przed ich opublikowaniem.

Wiedza wydobyta z aktów prawnych

Śledzę legislację, poznaję treść aktów prawnych, a także plany i programy przyjęte przez władze państwowe oraz unijnych. Wydobywam z nich nie tylko to co jest w nich napisane wprost, ale także to co jest ukryte między wierszami.

Jakie znaczenie ma wiedza dla zarządzania strategicznego rozwo- jem gminy/miasta?

Czytaj mój wywiad dla Prawo.pl

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia, doradztwa personalnego, wsparcia badań dot. zarządzania?