bMenu - szablon Turquoise diamond>
Strona główna i kontakt Usługi konsultingowe Działalność naukowa Działalność dydaktyczna Aktualności Poszukuję
 
Ceny i warunki umowne
  • Nie jest możliwe określenie cennika usług konsultingowych. Ocena kosztów zlecenia jest możliwa dopiero po zapoznaniu się z zakresem merytorycznym i przestrzennym pracy, a także oczekiwaniami Zamawiającego. Niebagatelne znaczenie ma również czas, w którym zlecenie powinno zostać wykonane. Podkreślić jednak należy, że wszystkie prace jakie wykonuję traktuję jak wyzwania o charakterze badawczo-wdrożeniowym. W związku z tym, znacznie większą uwagę przykładam do ich jakości niż ceny. Wychodzę bowiem z założenia, że solidność, terminowość i elastyczność w stosunku do Zamawiającego są w pracy zawodowej znacznie ważniejsze, niż koncentrowanie się na dochodach.
  • Pragnąc przenosić doświadczenia zdobyte w trakcie prac konsultingowych na grunt akademicki, w umowach rezerwuję sobie prawo do publikowania artykułów naukowych opartych na doświadczeniach pozyskanych w trakcie realizacji zlecenia. Oczywiście, nie dotyczy to danych klasyfikowanych prawnie jako niejawne lub o wyższej klauzuli poufności oraz innych, których upublicznienie mogłoby w jakikolwiek sposób działać na szkodę Zamawiającego.
  • Nie ograniczam przestrzennego zakresu swojej działalności do żadnego fragmentu naszego kraju. Wykonywane przeze mnie usługi realizowane były także w Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech i na Słowacji.
 
   

Odwiedzin: 2625