bMenu - szablon Turquoise diamond>
Strona główna i kontakt Usługi konsultingowe Działalność naukowa Działalność dydaktyczna Aktualności Poszukuję
 
Moje seminarium dyplomowe magisterskie i dyplomowe licencjackie

Kogo zapraszam na moje seminarium?

Czekam na osoby, które chcą, potrafią i lubią myśleć. Traktujące obowiązek wykonania pracy dyplomowej nie jak nieprzydatną do niczego przeszkodę, którą trzeba przeskoczyć, by w końcu dostać "papier", lecz jak szansę. Szansę na podniesienie swoich kwalifikacji, nawiązanie ciekawych i przydatnych kontaktów, zdobycie pierwszych praktycznych doświadczeń zawodowych, a nawet na podjęcie atrakcyjnej pracy. Niejednokrotnie bowiem zdarza się, że praktyka odbyta w danym urzędzie czy firmie, zwieńczona bardzo dobrą rozprawą licencjacką lub magisterskiej, owocuje podpisaniem umowy o pracę. Jeśli już gdzieś pracujesz, to pamiętaj, że Twoja praca może służyć nie tylko uzyskaniu tytułu. Możesz przecież, "przy okazji" jej pisania, pogłębić swoją wiedzę zawodową lub też wykonać badania przydatne dla Twojej firmy
(urzędu, innej instytucji), a dzięki temu np. przyczynić się do jej rozwoju, podnieść swoje wynagrodzenie, czy nawet awansować. Pisanie może być zatem i przyjemne i pożyteczne. Trzeba tylko chcieć nie zmarnować tych kilkuset godzin (często nawet ponad tysiąca) spędzonych nad książkami, przy komputerze i w "terenie".

Co oferuję na moim seminarium?

Co oferuję na moim seminarium? Prócz realizacji formalnie określonych obowiązków promotorskich, na moim seminarium oferuję:

 • partnerską atmosferę,
 • otwartość na Twoje koncepcje,

Tematyka pisanych pod moim kierunkiem prac magisterskich i dyplomowych

 1. agencje, fundacje, stowarzyszenia wspierające rozwój podmiotów gospodarczych.
 2. badania ankietowe mieszkańców gmin.
 3. badania ankietowe podmiotów gospodarczych.
 4. dochody i wydatki budżetu gminy, powiatu, województwa.
 5. działalność gospodarcza gmin poza sferą użyteczności publicznej.
 6. działalność planistyczna jednostek samorządu terytorialnego.
 7. ewolucja struktury funkcji jednostek samorządu terytorialnego.
 8. gminna działalność w zakresie ochrony środowiska, drogownictwa, wodociągów i kanalizacji, oświaty, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, sportu, rekreacji, kultury i sztuki, komunikacji publicznej, gospodarki odpadami komunalnymi, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 9. partnerstwo publiczno-prywatne.
 10. pozyskiwanie przez gminy i powiaty środków z funduszy unii europejskiej.
 11. promocja gminy, powiatu, województwa.
 12. samorządowe fundusze poręczeń kredytowych.
 13. specjalne strefy ekonomiczne.
 14. strategie rozwoju gmin, powiatów i województw.
 15. szkolenia pracownicze w jednostkach samorządu terytorialnego.
 16. wieloletnie plany inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego.
 17. wspieranie rozwoju podmiotów gospodarczych przez gminę.
 18. współpraca gminy, powiatu z instytucjami finansowymi (bank, broker, ubezpieczyciel itp.).
 19. współpraca samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich - w tym transgraniczna.

Jestem otwarty również na propozycje tematów mieszczących się w innych dziedzinach działalności samorządowej.

Organizacja prac seminaryjnych

Gdzie?

 1. Seminaria dla studiujących na UE WGRiT w Jeleniej Górze odbywają się w pokoju 39 (budynek A).

Kiedy? (BARDZO WAŻNE - PROSZE DOKŁADNIE TO PRZECZYTAĆ!!!)

 1. Terminy i godziny seminariów są określone z góry na cały semestr. Proszę się z nimi zapoznać. Znajdują się w dziale aktualności na niniejszej stronie. Mogą ulec zmianie, wiec bardzo proszę sprawdzać co jakiś czas czy takiej zmianie nie uległy. Za ewentualne zmiany z góry przepraszam.

Jak się umówić?

 1. Pierwsze seminaria odbywają się wspólnie ze wszystkimi seminarzystami. Wszystkie późniejsze seminaria to spotkania indywidualne.
 2. W celu uniknięcia sytuacji, w której wielu seminarzystów przychodzi na spotkanie indywidualne o tej samej godzinie, niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania. Należy tego dokonać osobiście lub telefonicznie, po 16.00, dzień przed ww. terminem seminarium. Nie jest możliwe uzgodnienie terminu za pomocą e-mail lub SMS.

Jak pisać pracę?

 1. Koniecznie, ale to absolutnie koniecznie przeczytaj mój poradnik pisania prac dyplomowych. Napisałem go dla uczestników mojego seminarium i zamieściłem w nim same WAŻNE zalecenia. Zastosowanie się przez Ciebie do nich jest warunkiem sprawdzenia Twojej pracy! Poradnik w wersji Word 2007 oraz w wersji przeznaczonej dla tych, którzy nie potrafią wyświetlić zawartych w nim komentarzy znajduje się tutaj oraz tutaj.
 2. Koniecznie zobacz jak wygląda formularz, na którym recenzent oceni Twoją pracę (znajduje się on na stronie internetowej naszego wydziału), a następnie spróbuj sobie wyobrazić jakie oceny wystawi on poszczególnym jej cechom.

Jakie wymogi powinna spełniać praca przekazana mi do sprawdzenia? Wersje robocze wersje prac dyplomowych oraz ich fragmentów przedkładane do sprawdzenia muszą:

 1. spełniać WSZYSTKIE wymogi merytoryczne i techniczne określone przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu odpowiednio dla prac licencjackich lub magisterskich (są na stronie internetowej naszego wydziału),
 2. spełniać ABSOLUTNIE WSZYSTKIE wymagania, o których mowa w ww. PORADNIKU
 3. być wydrukowane (nie jest możliwe przekazywanie ich na nośniku elektronicznym, płycie czy za pomocą poczty elektronicznej),
 4. posiadać stronę tytułową z nazwiskiem autora,
 5. posiadać spis treści obejmujący zarówno rozdziały opracowane, jak i te które będą opracowane w przyszłości,
 6. być wydrukowane (nie jest możliwe przekazywanie ich na nośniku elektronicznym, płycie czy za pomocą poczty elektronicznej)
 7. posiadać numerację stron.

 
   

Odwiedzin: 2624