bMenu - szablon Turquoise diamond>
Strona główna i kontakt Usługi konsultingowe Działalność naukowa Działalność dydaktyczna Aktualności Poszukuję
  Untitled Document
Pliki zapisane są w formacie PDF, program do odczytu jest darmowy i możesz go ściągnąć tutaj
Realizacje, referencje i świadectwa kwalifikacji
Współautorstwo metod zarządzania publicznego objętych międzynarodową ochroną patentową (kliknij rok by zobaczyć przyjęte zgłoszenie):
1. Zgłoszenie nr 616722990 w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych wynalazku pod tytułem: 'Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w ramach administracji publicznej'. W oryginale: 'The algorithmic method of generating reference models for implementation of processual management in public sector units'. (2012).
Autorstwo lub współautorstwo strategii rozwoju gmin, powiatów i województw (kliknij rok by zobaczyć list referencyjny):
1. Województwo Dolnośląskie (dwukrotnie: 2001a, 2001b, 2005).
2. Województwo Lubuskie (2010).
3. Powiat Bolesławiecki (2000).
4. Powiat Jeleniogórski (trzykrotnie: 2000, 2006, 2007).
5. Powiat Polkowicki (dwukrotnie: 2000, 2008).
6. Powiat Przeworski (2007).
7. Powiat Zgorzelecki (dwukrotnie: 2000, 2004).
8. Miasto Dzierżoniów (1997).
9. Miasto Dziwnów (2008).
10. Miasto Jelenia Góra (dwukrotnie: 1998-2001, 2004a, 2004b).
11. Miasto Nowogrodziec (dwukrotnie: 2001, 2011).
12. Miasto Starachowice (1996).
13. Miasto Wojcieszów (2004).
14. Miasto Wronki (1998).
15. Miasto i Gmina Bogatynia (trzykrotnie: 2006, 2010, 2014).
16. Miasto i Gmina Bolków (2004).
17. Miasto i Gmina Chocianów (2001).
18. Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice (2007).
19. Miasto i Gmina Lądek Zdrój (dwukrotnie: 1998, 2014).
20. Miasto i Gmina Lubawka (2001).
21. Miasto i Gmina Pieńsk (2000).
23. Miasto i Gmina Przemków (dwukrotnie: 2008, 2010).
23. Miasto i Gmina Stronie Śląskie (2013).
24. Miasto i Gmina Świerzawa (2004).
25. Miasto i Gmina Węgliniec (dwukrotnie: 1998, 2007).
26. Gmina Długołęka (2011).
27. Gmina Dobromierz (1999).
28. Gmina Drelów (2009).
29. Gmina Grębocice (trzykrotnie: 2001, 2006, 2015).
30. Gmina Janowice Wielkie (2002).
31. Gmina Jeżów Sudecki (2000).
32. Gmina Łomazy (2009).
33. Gmina Piszczac (2008).
34. Gmina Mały Płock (2009).
35. Gmina Marciszów (dwukrotnie: 2003, 2010).
35. Gmina Mysłakowice (2016).
36. Gmina Podgórzyn (2000).
37. Gmina Radków (2008).
38. Gmina Radwanice (2001).
38. Gmina Rokitno (2009).
39. Gmina Rudna (2004).
39. Gmina Stara Kamienica (2016).
40. Gmina Sulików (2005).
41. Gmina Urzędów (2008).
42. Gmina Waganiec (2007).
43. Gmina Wądroże Wielkie (2008).
Zarządzanie wdrażaniem i monitoring strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (kliknij rok by zobaczyć list referencyjny):
1. Długoterminowy kontrakt z Gminą Polkowice na zarządzanie wdrażaniem strategii (2008-2009).
2. Długoterminowy kontrakt z Gminą Przemków na zarządzanie wdrażaniem strategii (dwukrotnie: 2008-2009, 2009-2010).
3. Opracowanie Systemu Monitoringu Wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Konin na lata 2007-2015 wraz z oprogramowaniem komputerowym dla tego systemu (2011a, 2011b).
4. Przeprowadzenie monitoringu wdrażania Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice na lata 2010-2015 (2011).
Doradztwo dla gmin w zakresie pozyskiwania inwestorów zagranicznych i specjalnych stref ekonomicznych (kliknij rok by zobaczyć list referencyjny):
1. Gmina Janowice Wielkie (2005).
2. Miasto Bogatynia (2006).
3. Miasto Jelenia Góra. Projekt: "Metoda oceny ofert inwestorów prywatnych w budowie i eksploatacji zespołu basenów termalnych, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z miastem Jelenia Góra" (2005).
4. Miasto Jelenia Góra (2007).
Autorstwo programów i projektów działania gmin, miast, powiatów i województw (kliknij rok by zobaczyć list referencyjny):
1. Program budowy społeczeństwa obywatelskiego: (Gmina Przemków 2010).
2. Program działań na rzecz zatrudnienia mieszkańców: (Gmina Przemków 2010).
3. Program informowania społeczności lokalnej o działalności samorządu: (Gmina Sulików 2005).
4. Program komunikacji społecznej: (Miasto i Gmina Nowogrodziec 2002), (Gmina Marciszów 2003), (Miasto i Gmina Lubawka 2003).
5. Program lokalnej polityki gospodarczej: (Miasto i Gmina Lądek Zdrój 1998), (Miasto i Gmina Węgliniec 1998), (Miasto Wronki 1998), (Gmina Marciszów 2003), (Miasto i Gmina Lubawka 2003), (Gmina Sulików 2005), (Miasto Wojcieszów 2005), (Miasto i Gmina Przemków 2010).
6. Program pozyskiwania inwestycji zewnętrznych: (Miasto i Gmina Nowogrodziec 2002).
7. Program promocji gospodarczej: (Miasto Starachowice 1997), (Miasto i Gmina Nowogrodziec 2002), (Miasto i Gmina Lubawka 2003), (Gmina Sulików 2005), (Miasto Wojcieszów 2005), (Gmina Marciszów 2005), (Miasto i Gmina Przemków 2010).
8. Program rozwoju współpracy transgranicznej: (Gmina Marciszów 2005), (Gmina Sulików 2005), (Miasto Wojcieszów 2005).
9. Program wspierania rozwoju małych podmiotów gospodarczych: (Miasto i Gmina Nowogrodziec 2002).
10. Projekt utworzenia agencji rozwoju gminy/powiatu: (Powiat Bolesławiecki 2000), (Powiat Polkowicki 2001).
11. Projekt utworzenia funduszu poręczeń kredytowych: (Gmina Rudna 2003).
12. Metryki (projekty uproszczone) zadań strategicznych: (Gmina Dobromierz 1999), (Gmina Jeżów Sudecki 1999), (Powiat Bolesławiecki 2000), (Powiat Polkowicki 2001), (Powiat Zgorzelecki 2000), (Miasto i Gmina Polkowice, dwukrotnie: 2002, 2008), (Gmina Sulików 2005), (Miasto i Gmina Przemków 2009).
Inne opracowania autorskie na rzecz gmin, miast, powiatów i województw (kliknij rok by zobaczyć list referencyjny):
1. Badania ankietowe: opinii mieszkańców gminy/miasta na temat warunków życia i jakości usług komunalnych; opinii przedsiębiorców na temat lokalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej; opinii uczniów szkół samorządowych na temat warunków nauczania, bezpieczeństwa i zajęć dodatkowych; opinii kadr szkół samorządowych na temat warunków pracy i jakości usług edukacyjnych; opinii klientów urzędu miasta na temat świadczonych usług: (Miasto Podgórzyn 2000), (Miasto i Gmina Węgliniec 1998), (Miasto i Gmina Przemków 2010), (Powiat Zgorzelecki 2004), (Gmina Marciszów 2003).
2. Projekt (współautor): "Program współdziałania miasta Starachowice ze Specjalną Strefą Ekonomiczną" - zleceniodawca: Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego we Wrocławiu (1997).
3. Projekt (współautor): "Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój województwa lubuskiego oraz opracowanie projektu aktualizacji SRWL" - zleceniodawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (2010).
4. Projekt (współautor): "Współpraca KGHM "Polska Miedź" S.A. z Gminą Rudna" - zleceniodawca: Gmina Rudna (1996).
5. Projekt: "Analiza możliwości pozyskania specjalnej strefy ekonomicznej na teren Gminy Bogatynia" - zleceniodawca: Miasto i Gmina Bogatynia (2007).
6. Projekt: "Polski interwencjonizm lokalny - baza doświadczeń dla rozwoju polityki regionalnej" - zleceniodawca: Województwo Dolnośląskie (2001).
7. Projekt: "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Kowary na lata 2010-2017" - zleceniodawca: Centrum Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (2010).
8. Projekt: "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Polkowice na lata 2015-2020" - zleceniodawca: Gmina Polkowice (2015).
9. Projekt: "Strategia rozwoju przedsiębiorczości w powiecie zgorzeleckim" - zleceniodawca: Powiat Zgorzelecki (2004).
10. Projekt: "System Wdrażania Lokalnych Programów Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski, Miasta Bielawy i Miasta Maków Mazowiecki na lata 2006-2013" - zleceniodawca: Hektor Sp. z o.o. (2007).
11. Projekt: "System Wdrażania Planów Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2007 dla Gmin Osiecznica, Nowogrodziec i Bogatynia" - zleceniodawca: Instytut Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. (2006).
12. Projekt: "Transgraniczna współpraca społeczno-gospodarcza gmin i powiatów przygranicznych województwa dolnośląskiego" - zleceniodawca: Województwo Dolnośląskie (dwukrotnie: 2000, 2002).
13. Zintegrowane plany rozwoju transportu publicznego - współautor: (Miasto Puławy 2007), (Miasto Jelenia Góra 2007), (Miasto Biała Podlaska 2008), (Miasto Leszno 2009).
Wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach i wykładach dla władz samorządowych, pracowników administracji publicznej, stowarzyszeń i przedsiębiorców (1996-2013) (kliknij rok by zobaczyć list referencyjny):
1. Przykładowe referencje - Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze (2002).
2. Przykładowe referencje - Stowarzyszenie dla Powiatu Średzkiego (2013).
3. Przykładowe referencje - Śląski Związek Gmin i Powiatów (2017A).
4. Przykładowe referencje - Śląski Związek Gmin i Powiatów (2017B).
Udział w projektach finansowanych ze funduszy Unii Europejskiej (kliknij rok by zobaczyć list referencyjny lub akt powołania):
1. Ekspert Polish-German Research Association ADHOC EEIG/EZIG będącego realizatorem projektu europejskiego ADHOC (Adapted Development of Historical Old Towns in Central and Easter Europe) współfinansowanego z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES. Projekt ADHOC dotyczy rewitalizacji historycznych centrów 9 miast w 6 krajach Europy Środkowej i Wschodniej (2006-2008a, 2008b). Zdjęcia z realizacji projektu.
2. Ekspert Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu będącej partnerem projektu europejskiego "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju - Nowe szanse dla transgranicznego rynku pracy i gospodarki Euroregionu Nysa" finansowanego z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt ma na celu wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystanie technologii informatycznych i innych nowych technologii, (2005-2006).
3. Ekspert Dolnośląskiego Centrum Szkolenia Samorządowego będącego współrealizatorem projektu europejskiego pt.: "Miasto 2030 - Wspólny wzór dla Europamiasta Görlitz / Zgorzelec" finansowanego przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Niemiec oraz Unię Europejską. Projekt ma na celu utworzenie wspólnego organizmu miejskiego pod nazwą Europamiasto korzystającego z doświadczeń polsko-niemieckich oraz rozwiązanie problemów oświaty, kultury, sportu i gospodarki, przy zachowaniu przez oba miasta narodowej i państwowej racji stanu, (2003).
4. Ekspert Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej będącego realizatorem projektu europejskiego pt.: "E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej" (POIG.01.03.01-00-139/08) w ramach poddziałania 1.3.1. osi priorytetowej 1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt ma na celu identyfikację i opracowanie modeli referencyjnych procesów w polskich jednostkach administracji publicznej (urzędach miast, wojewódzkich i marszałkowskich), zaś produkty projektu będą miały bezpośredni wpływ na pracę personelu zatrudnionego w jednostkach administracji publicznej objętych badaniem oraz na jakość obsługi mieszkańców miast. Ponadto, wyniki projektu będą dostępne pośrednio dla pracowników pozostałych, polskich urzędów, firm informatycznych i doradczych, a także organizacji związanych z administracją publiczną, np. banków (2010-2011).
5. Ekspert ASM Centrum Badań i Analiz Rynku będącego wykonawcą projektu pt.: "Ocena Ex-Ante Projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020". Wykonana zadanie to "Ekspercka ocena wybranych aspektów projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego". Proces tworzenia nowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego odbywa się w ramach projektu pt.: "Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja dolnośląskiego systemu innowacji", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, (2011).
6. Ekspert Fundacji "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach" będącej wykonawcą „Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Działdowskim”, „Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Iławskim” oraz „Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Nidzickim”. Strategie te zostały opracowane w ramach Projektu „Wspólnie silni” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 (2011).
7. Ekspert Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, będącego wykonawcą „Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim na lata 2012-2018”. Strategia ta została opracowana w ramach Projektu „Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Powiecie Słupeckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V „Dobre rządzenie”, działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, poddziałanie 5.4.2. „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Wykonane zadanie to opracowanie „Systemu Monitorowania i Ewaluacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim na lata 2012-2018” oraz przeprowadzenie szkoleń nt. jego funkcjonowania. Strategia ta jest pierwszą w Polsce strategią wspólnego, zintegrowanego, zinstytucjonalizowanego i długookresowego działania samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju społecznego powiatu (2012).
8. Ekspert Związku Miast Polskich będącego wykonawcą projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”, nr KSI: POKL.05.02.01-00-0068/10 (zadanie nr 2 – GWD), współfinansowanego przez MSWiA ze środków POKL 5.2. Projekt realizowany był w latach 2011-2013 przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP, a jego główny cel to kompleksowe wzmocnienie zdolności instytucjonalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin i powiatów) do „dobrego rządzenia”, a w szczególności podnoszenie jakości, efektywności i dostępności usług publicznych oraz monitorowanie strategii rozwoju. (2013).
Udział w projektach naukowo-badawczych zamawianych przez polskie instytucje państwowe:
1. Członek zespołu wykonującego projekt rozwojowy z IV konkursu nr 11-0002-04/2008 pt.: "Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego" (w latach 2009-2010) zlecony przez polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR jest państwową osobą prawną powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Wykonane części projektu to: "Systemy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji - ocena z elementami analizy porównawczej oraz rekomendacje". "Regionalne strategie innowacji w wybranych krajach europejskich - rekomendacje dla Polski". "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jako źródło wsparcia realizacji regionalnych strategii innowacji".
2. Współwykonawca projektu Komitetu Badań Naukowych "Taksonomia struktur w badaniach regionalnych" (2001).
3. Współwykonawca "Prototypu ogólnopolskiego Banku Danych Lokalnych " - zleceniodawca: Główny Urząd Statystyczny. W chwili obecnej BDL funkcjonuje jako ogólnopolska baza szczegółowych danych o wszystkich polskich gminach, powiatach i województwach (1996).
Doradztwo inwestycyjne dla podmiotów gospodarczych (kliknij rok by zobaczyć list referencyjny)
1. Dr. Schneider Obróbka Plastiku (2005).
2. Dr. Schneider Automotive Polska (trzykrotnie: 2006, 2013A, 2013B).
3. DSE Draexlmaier Systemy elektryczne (2006).
4. Thom - Industrietechnik (2006).
5. Thom - Polska Sp. z o.o. (2006).
6. Impel S.A. (2007).
Funkcje publiczne (kliknij rok by zobaczyć akt powołania lub referencje):
1. Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Kadencja 2014-2018.
2. Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Kadencja 2010-2014.
3. Ekspert Marszałków Województwa Dolnośląskiego ds. oceny aplikacji do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego - ZPORR (dwukrotnie: 2004, 2006).
4. Ekspert ds. Planowania Strategicznego Komisji ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego powołanej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, (2000).
5. Członek Rady Społecznej SPZOZ Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze (2002-2005).
Świadectwa kwalifikacji (kliknij rok by zobaczyć):
1. Dyplom doktorski (2000).
2. Certyfikat szkolenia językowego (2010).
3. Certyfikat szkolenia w zakresie statystyki jednostek samorządu terytorialnego (1996).
4. Certyfikat wizyty studialnej na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech mającej na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych (2012).
Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia (kliknij rok by zobaczyć):
1. Nagrody stopnia II oraz I przyznane przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze (dwunastokrotnie: 1997, 1999, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
2. Nagroda specjalna przyznana przez Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze (2008).
3. Wyróżnienie przyznane przez Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze (2001).
4. Medal za Długoletnią Służbę (stopnia trzeciego) - przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności naukowej i w planowaniu strategicznym na rzecz samorządów (2010).
Inne (kliknij rok by zobaczyć):
1. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego (2013).
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji S.A. (2012-2013).
 
   

Odwiedzin: 2624