bMenu - szablon Turquoise diamond>
Strona główna i kontakt Usługi konsultingowe Działalność naukowa Działalność dydaktyczna Aktualności Poszukuję
Zdjęcia z realizacji projektu europejskiego ADHOC (Adapted Development of Historical Old Towns in Central and Easter Europe) współfinansowanego z Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B CADSES. Projekt ADHOC dotyczy rewitalizacji historycznych centrów 9 miast z 6 krajów Europy Srodkowej i Wschodniej 
 
Trnava (Słowacja) 2006. Pierwsza z ulic przeznaczonych do rewitalizacji. Nowe, planowane funkcje: kultura, sztuka, handel, rzemiosło, hotelarstwo, gastronomia, usługi paraturystyczne, mieszkalnictwo. Planowana likwidacja ruchu kołowego.
 
Trnava (Słowacja) 2006. Druga z ulic przeznaczonych do rewitalizacji. Nowe, planowane funkcje: kultura, sztuka, handel, rzemiosło, hotelarstwo, gastronomia, usługi paraturystyczne, mieszkalnictwo. Planowana likwidacja ruchu kołowego. 
 
Trnava (Słowacja) 2006. Plac w historycznym centrum po rewitalizacji. Nowe funkcje: kultura, sztuka, handel, usługi, administracja. Wyłączony ruch kołowy.
 
Trnava (Słowacja) 2006. Fragment centrum po rewitalizacji. Nowe funkcje: hotelarstwo, administracja, handel, gastronomia. Wyłączony ruch kołowy.
 
Varazdin (Chorwacja) 2006. Rewitalizacja techniczna zabytkowej uliczki. Obniżenie poziomu drogi i chodników o 50cm w celu wyeksponowania budynków. Wyposażenie infrastrukturalne.
 
Varazdin (Chorwacja) 2006. Rewitalizacja techniczna zabytkowej uliczki. Obniżenie poziomu drogi i chodników o 50cm w celu wyeksponowania budynków. Wyposażenie infrastrukturalne.
 
Varazdin (Chorwacja) 2006. Rewitalizacja zabytkowych sukiennic w centrum miasta. Nadanie im funkcji turystycznych, gastronomicznych, handlowych i mieszkalnych.
 
Varazdin (Chorwacja) 2006. Spotkanie robocze z władzami miasta poświęcone koncepcjom i uwarunkowaniom rewitalizacji zabytkowego centrum.
 
Varazdin (Chorwacja) 2006. Jedna z ulic po rewitalizacji. Nowe funkcje: administracja, usługi publiczne, handel.
 
Varazdin (Chorwacja) 2006. Budynki administracji publicznej po rewitalizacji pełniące również funkcje zabytkowe i kulturalne.
Varazdin (Chorwacja) 2006. Fragment rynku po rewitalizacji. Pełnione funkcje: szkolnictwo wyższe, hotelarstwo, gastronomia, mieszkalnictwo.
Varazdin (Chorwacja) 2006. Fragment zabytkowego centrum po rewitalizacji. Wyprowadzenie zakładów rzemieślniczych na zewnątrz budynków jako atrakcja turystyczna.
Varazdin (Chorwacja) 2006. Fragment zabytkowego centrum po rewitalizacji. Wyprowadzenie zakładów rzemieślniczych na zewnątrz budynków jako atrakcja turystyczna.
Varazdin (Chorwacja) 2006. Fragment zabytkowego centrum po rewitalizacji. Wyprowadzenie zakładów rzemieślniczych na zewnątrz budynków jako atrakcja turystyczna.
Varazdin (Chorwacja) 2006. Fragment zabytkowego centrum po rewitalizacji. Wyprowadzenie zakładów rzemieślniczych na zewnątrz budynków jako atrakcja turystyczna.
   

Odwiedzin: 2626