Consulting projects

1. Local development strategies of communes / cities

The most numerous projects that I carried out were development strategies for rural, urban-rural, urban communes/cities/municipalities. In 90% of cases I was their only contractor, in other cases I was the main contractor. See reference letters.

The urban-rural commune of Syców belongs to the Wrocław agglomeration and is situated on the S8 expressway connecting this agglomeration with the Łódź, Warsaw and Białystok agglomerations, in the vicinity of the S11 expressway, relatively close to the S5 expressway and the A4 motorway, as well as on the railway line No. 181 Herby Nowe – Oleśnica. Thus, it has an excellent location and logistic conditions, but at the same time it is distinguished by environmental advantages, e.g. vast, environmentally rich forests (including the unique Prof. Stefan Białobok Forest Arboretum) and numerous rivers and ponds and other water reservoirs (including the attractive Stradomia Wierzchnia Reservoir). In combination with good technical and social infrastructure, these values ​​prompted the authorities to adopt the development strategy of the Syców Commune consisting in the development of its functional connections with the Wrocław agglomeration and its own supra-local functions. In the development of functional connections, emphasis was placed on the use of development opportunities brought for this type of communes by structural socio-economic changes caused by the COVID-19 pandemic. This is primarily about increasing the share of remote work of Wrocław residents, thanks to which some of them will move to neighboring small towns with good connections with it, as well as increasing the demand of Wrocław residents for weekend recreational services provided close to the city. In the development of own supra-local functions, strategic emphasis was placed on acquiring medium and large external investors, mainly industrial and logistics.

The commune of Dobrzyniewo Duże belongs to the dynamically developing Białystok agglomeration. Important national communication routes pass through it and in its close vicinity, e.g. S8 expressway, national road No. 65 and railway line No. 38. Moreover, in the coming years, two extremely important communication routes of continental importance will cross in this commune. The first is the Via Carpatia road from Lithuania through Slovakia and Hungary, to Romania, Bulgaria and Greece, and the second is the Rail Baltica rail route from Finland via Estonia, Latvia and Lithuania to Poland. Particularly important features of this commune include: high investor interest in it, positive migration balance, dynamic development of single-family housing, developed agriculture, Knyszyńska Forest and other environmental values, unique history and rich local culture. All this creates many development opportunities, but also presents the authorities with many serious challenges. The desire to take advantage of these opportunities and meet these challenges are the main reasons why the authorities of this commune entrusted me with drawing up its new development strategy.

Kozienice is an urban-rural commune in the Kozienice County, inhabited by about 30 thousand residents. Its area is 245.56 km², of which 46% is arable land and 39% is forest. It is developed in agricultural terms, but its economy is dominated by energy because it has the second largest coal-fired power plant in Poland (installed capacity: 2905 MW) belonging to Enea Wytwarzanie S.A. This is the reason why Kozienice is one of the richest communes in Poland.

Mysłakowice is a rural commune in the Jeleniogórski County, which has approx. 10.000  residents. It has unique tourist and recreational values. On its territory there is the Jelenia Góra Valley Cultural Park “Valley of Palaces and Gardens”, and in it, present on the list of Historical Monuments, palace and park complexes in Mysłakowice, Bukowiec, Karpniki, Łomnica, Wojanów and Bobrów and a villa with the park “Oak Manor” in Karpniki. Rich forests, mountainous and foothill terrain, numerous rocks, viewpoints, sacred monuments, as well as a developed tourist base and an extraordinary history complete its unique attractiveness.

Stara Kamienica is a rural commune in the Jeleniogórski County. It is developed for agriculture, with arable land accounting for over 56% of its area. However, it has a lot of tourist and recreational natural values, e.g. mountain and foothill terrain, many viewpoints, monuments and mining and industrial facilities constituting tourist attractions, 15 species of protected plants, habitats of 70 species of birds, as well as numerous hiking trails, bike paths, cross-country skiing routes (over 150 km).

Grębocice is a rural commune in the Polkowice County. Almost three quarters of its area is arable land, so agriculture plays the most important role in its economy. However, due to the presence of copper ore and the accompanied salt and silver deposits, its southwestern part lies on the periphery of the mining area of the “Rudna” and “Sieroszowice” mines belonging to KGHM Polska Miedź S.A. This is also associated with the presence in the commune the largest in Europe flotation waste landfill “Żelazny Most” with a volume of 700 million m³ and dam lengths of 14.3 km. The Rudna commune also has valuable tourist assets, such as: the “Grodowiec” Nature and Landscape Complex, the “Uroczysko Obiszów” nature reserve, 83 bird species, 600 plant protection sites, 663 archaeological sites and many others.

Polkowice is an urban-rural commune in the Polkowicki County. It is one of the richest communes in Poland because it is one of the main industrial centers of the Legnica-Głogów Copper Basin and an important area of ​​activity of KGHM Polska Miedź S.A. Therefore, copper mining and its processing dominate in economy of these commune, but the mining of accompanying salt and silver is also of great importance. This is also associated with the presence in the commune the largest in Europe flotation waste landfill “Żelazny Most” with a volume of 700 million m³ and dam lengths of 14.3 km. In addition, within the commune there is a subzone of the Legnica Special Economic Zone, which includes large plants: CCC, Volkswagen Motor Polska, Sitech, Sanden. Due to the very high budget revenues, the Polkowice Commune offers a very high standard of living for the residents, and at the same time is developing dynamically in both demographic and economic terms. What’s more, this happens with maximum concentration on the protection of natural resources.

Lądek-Zdrój to gmina miejsko-wiejska w Polsce położona w powiecie kłodzkim. Podstawowymi elementami gospodarki gminy są lecznictwo uzdrowiskowe oraz usługi turystyczno-rekreacyjne. Występują tu radoczynne cieplice siarczkowe i fluorkowe używane w leczeniu chorób reumatycznych, ortopedycznych, neurologicznych i  hormonalnych. Najbardziej reprezentacyjnym sanatorium jest zabytkowy zakład przyrodoleczniczy „Wojciech”. Wśród licznych walorów naturalnych gminy znajdują się góry oraz skupiska skalne, bogata flora (głównie lasy) i fauna, w tym wiele gatunków chronionych, rzeka Biała Lądecka oraz jej dopływy, duża baza noclegowa i gastronomiczna, wielokulturowe dziedzictwo przeszłości, szlaki (trasy) rowerowe, piesze, narciarskie i konne, arboretum, parki, obiekty sakralne, baza agroturystyczna i wiele innych.

Bogatynia to gmina miejsko-wiejska w powiecie zgorzeleckim. Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego, dominującą gałęzią gospodarki gminy jest przemysł wydobywczy i energetyczny, który powoduje, że gmina ta należy do najbogatszych w Polsce. Reprezentują go kopalnia PGE GiEK S.A. Oddział KWB „Turów” i PGE GiEK S.A. Elektrownia „Turów” wraz z szeregiem spółek obsługujących te przedsiębiorstwa. Firmy te zatrudniają łącznie ok. siedem tysięcy pracowników. Funkcję uzupełniającą w gospodarce gminy pełni rolnictwo.

Stronie Śląskie to gmina miejsko-wiejska w powiecie kłodzkim, którą zamieszkuje ok 8 tys. mieszkańców. Jej powierzchnia wynosi 146,42 km², z czego 77% to użytki leśne, a prawie 23% użytki rolne. Gmina posiada bardzo atrakcyjne walory turystyczno-rekreacyjne jak np. Jaskinia Niedźwiedzia, kilka rezerwatów i Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika, kompleksy narciarskie „Czarna Góra” i „Kamienica”, Stara Kopalni Uranu w Kletnie i szereg obiektów zabytkowych.

Bogatynia to gmina miejsko-wiejska w powiecie zgorzeleckim. Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego, dominującą gałęzią gospodarki gminy jest przemysł wydobywczy i energetyczny, który powoduje, że gmina ta należy do najbogatszych w Polsce. Reprezentują go kopalnia PGE GiEK S.A. Oddział KWB „Turów” i PGE GiEK S.A. Elektrownia „Turów” wraz z szeregiem spółek obsługujących te przedsiębiorstwa. Firmy te zatrudniają łącznie ok. siedem tysięcy pracowników. Funkcję uzupełniającą w gospodarce gminy pełni rolnictwo.

Długołęka jest najludniejszą gminą wiejską w Polsce, położoną w powiecie wrocławskim i należącą do aglomeracji wrocławskiej. Jej gospodarka ma wielofunkcyjny charakter i jest ściśle powiązana z sąsiedztwem Wrocławia. Z tego też powodu do gminy dynamicznie napływa szereg średnich i dużych inwestorów oraz migrujący mieszkańcy Wrocławia i innych miejscowości pragnący zamieszkiwać w jego sąsiedztwie, co związane jest z intensywnym budownictwem deweloperskim. Jednocześnie gmina szczyci się licznymi i bogatymi w ryby zbiornikami wodnymi, ośrodkami jeździeckimi, trasami rowerowymi i obiektami zabytkowymi.

Marciszów to gmina wiejska w powiecie kamiennogórskim. Obok rolnictwa (użytki rolne stanowią 53% powierzchni gminy) rozwija się w niej przetwórstwo oraz turystyka. Tę ostatnią stymuluje duża powierzchnia lasów oraz sieć szlaków turystycznych. Na obszarze gminy usytuowany jest Rudawski Park Krajobrazowy ze słynnymi Kolorowymi Jeziorkami, które powstały w miejscu wyrobisk dawnych kopalni pirytu. Na terenie gminy znajdują się również interesujące zabytki, w tym Pałac w Ciechanowicach.

Stanowi ona ponadlokalny ośrodek usługowo-handlowy i przemysłowy. Zlokalizowane są w niej istotne zakłady przemysłu ceramicznego, szklarskiego, budowlanego, kosmetycznego, spożywczego, chemicznego i maszynowego. Na jej terenie utworzono podstrefę Nowogrodziec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. W gospodarce gminy coraz większą rolę odgrywa jednak turystyka i rekreacja. Gmina posiada ciekawe zasoby leśne, bogate w faunę rzeki Kwisa i Iwnica, zabytki sakralne, przemysłowe i wiele innych atrakcji.

Przemków to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Jest położona na skraju Borów Dolnośląskich i w pobliżu silnie uprzemysłowionego zagłębia miedziowego oraz dużych zakładów legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Z uwagi na urozmaicony krajobraz naturalny, bogate zasoby leśne oraz wysoki poziom czystości środowiska naturalnego cały obszar gminy został objęty ochroną Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Istotną rolę w jej gospodarce odgrywa rolnictwo, a także rybactwo. Ponad 8% powierzchni gminy to wody, m.in. znane Stawy Przemkowskie.

Polkowice to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Jest to jedna z najbogatszych gmin w Polsce ponieważ stanowi ona jeden z głównych ośrodków przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i ważny obszar działalności KGHM Polska Miedź S.A. W jej gospodarce dominuje zatem górnictwo miedzi i jej przetwarzanie, ale duże znaczenie ma także wydobycie towarzyszących jej soli i srebra. Wiąże się z tym także obecność na terenie gminy największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” o objętości 700 mln m³ i długości zapór 14,3 km. Ponadto na terenie gminy położona jest podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której znajdują się m.in. duże zakłady: CCC, Volkswagen Motor Polska, Sitech, Sanden. Ze względu na bardzo wysokie dochody budżetowe Gmina Polkowice oferuje bardzo wysoki standard życia mieszkańców, a jednocześnie bardzo dynamicznie rozwija się zarówno pod względem demograficznym, jak i gospodarczym. Co więcej dzieje się to z maksymalną koncentracją na ochronie zasobów środowiska naturalnego.

Przemków to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Jest położona na skraju Borów Dolnośląskich i w pobliżu silnie uprzemysłowionego zagłębia miedziowego oraz dużych zakładów legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Z uwagi na urozmaicony krajobraz naturalny, bogate zasoby leśne oraz wysoki poziom czystości środowiska naturalnego cały obszar gminy został objęty ochroną Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Istotną rolę w jej gospodarce odgrywa rolnictwo, a także rybactwo. Ponad 8% powierzchni gminy to wody, m.in. znane Stawy Przemkowskie.

Wądroże Wielkie gmina wiejska w powiecie jaworskim. Jest to gmina typowo rolnicza, a użytki rolne stanowią 80% jej powierzchni. Rolnictwo ma charakter wysokotowarowy i obejmuje stosunkowo dużo działów produkcji rolnej. Niemniej, ze względu na położenie gminy na trasie autostrady A4, jej rozwój kierunkuje się również na przemysł. Dlatego najatrakcyjniejsze logistycznie tereny włączono do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK.

Polkowice to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Jest to jedna z najbogatszych gmin w Polsce ponieważ stanowi ona jeden z głównych ośrodków przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i ważny obszar działalności KGHM Polska Miedź S.A. W jej gospodarce dominuje zatem górnictwo miedzi i jej przetwarzanie, ale duże znaczenie ma także wydobycie towarzyszących jej soli i srebra. Wiąże się z tym także obecność na terenie gminy największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” o objętości 700 mln m³ i długości zapór 14,3 km. Ponadto na terenie gminy położona jest podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której znajdują się m.in. duże zakłady: CCC, Volkswagen Motor Polska, Sitech, Sanden. Ze względu na bardzo wysokie dochody budżetowe Gmina Polkowice oferuje bardzo wysoki standard życia mieszkańców, a jednocześnie bardzo dynamicznie rozwija się zarówno pod względem demograficznym, jak i gospodarczym. Co więcej dzieje się to z maksymalną koncentracją na ochronie zasobów środowiska naturalnego.

Węgliniec to gmina miejsko-wiejska w powiecie zgorzeleckim. Jest to jedna z najbardziej zalesionych gmin w Polsce. Użytki leśne stanowią aż 82% jej powierzchni i są to Bory Dolnośląskie. Dlatego w jej gospodarce dominującą rolę odgrywa leśnictwo, przetwórstwo runa leśnego i łowiectwo, a w coraz większym stopniu turystyka i rekreacja. Istotną rolę odgrywa również transport ze względu na fakt położenia na terenie gminy ważnego węzła kolejowego. Na jej terenie eksploatuje się także cenne złoża iłów ceramiki budowlanej, kwarcoplast, kruszywa, żwiry i kaolin. Co więcej znajdują się w niej bogate, lecz nie eksploatowane złoża węgla brunatnego.

Bogatynia to gmina miejsko-wiejska w powiecie zgorzeleckim. Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego, dominującą gałęzią gospodarki gminy jest przemysł wydobywczy i energetyczny, który powoduje, że gmina ta należy do najbogatszych w Polsce. Reprezentują go kopalnia PGE GiEK S.A. Oddział KWB „Turów” i PGE GiEK S.A. Elektrownia „Turów” wraz z szeregiem spółek obsługujących te przedsiębiorstwa. Firmy te zatrudniają łącznie ok. siedem tysięcy pracowników. Funkcję uzupełniającą w gospodarce gminy pełni rolnictwo.

Grębocice to gmina wiejska w powiecie polkowickim. Prawie trzy czwarte jej powierzchni stanowią użytki rolne, a więc rolnictwo odgrywa w jej gospodarce najważniejszą rolę. Niemniej, ze względu na obecność zasobów rudy miedzi oraz towarzyszących im złóż soli i srebra, jej południowo-zachodnia część leży na obrzeżu obszaru górniczego kopalń “Rudna” i “Sieroszowice” należących do KGHM Polska Miedź S.A. Wiąże się z tym także obecność na terenie gminy największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” o objętości 700 mln m³ i długości zapór 14,3 km. Gmina Rudna posiada też cenne walory turystyczne, jak np.: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Grodowiec”, rezerwat przyrody „Uroczysko Obiszów”, 83 gatunki ptaków, 600 stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, 663 stanowiska archeologiczne i wiele innych.

Jelenia Góra to miasto na prawach powiatu w województwie dolnośląskim. Jest to miasto wielofunkcyjne z rozwiniętymi funkcjami przemysłowymi, akademickimi, handlowo-usługowymi, logistycznymi i administracyjnymi. Spośród innych miast średniej wielkości wyróżnia je obecność na jego terenie Uzdrowiska Cieplice, a także Karkonoskiego Parku Narodowego i szeregu innych, cennych obiektów i obszarów przyrodniczych. W połączeniu z niezwykle bogatą historią, wielonarodową kulturą oraz licznymi obiektami zabytkowymi sprawia to, że Jelenia Góra pełni również ważne funkcje lecznicze i turystyczno-rekreacyjne.

Bolków to gmina miejsko-wiejska w powiecie jaworskim. W strukturze gospodarczej tej gminy wyróżniają się: rolnictwo (użytki rolne stanowią 62% powierzchni gminy), leśnictwo (użytki leśne – 29%) oraz usługi turystyczno-rekreacyjne. Główną atrakcją turystyczną gminy jest Zamek Bolków. Ze względu na swoją architekturę oraz położenie zamek ten uchodzi za jeden z najbardziej okazałych i interesujących zabytków tego typu w Polsce. Ważnymi atrakcjami są także „Wzgórze Ryszarda” oraz kompleks stawów „Bronikowo”, a także wiele gatunków roślin oraz obiektów przyrody nieożywionej (zwłaszcza skał pochodzenia wulkanicznego).

Sulików to gmina wiejska położona w powiecie zgorzeleckim. Dominuje w niej rolnictwo (użytki rolne stanowią 74% jej powierzchni), niemniej posiada ona szereg walorów przyrodniczych i historycznych, przez co rozwija się w niej turystyka i rekreacja. Są to zasoby leśne, liczne stawy, rzeki i zabytki. Szczególną rolę odgrywa w niej zabudował i kultura łużycka.

Rudna to gmina wiejska powiecie lubińskim. Ponad połowę jej powierzchni stanowią użytki rolne, a więc rolnictwo odgrywa istotną rolę w jej gospodarce. Niemniej, ze względu na obecność zasobów rudy miedzi i KGHM Polska Miedź SA, bardzo ważną rolę w jej gospodarce odgrywa górnictwo i związany z nim przemysł przetwórczy. Z nim wiąże się obecność na terenie gminy największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych “Żelazny Most” o objętości 700 mln m³ i długości zapór 14,3 km. Z nim wiążą się także wysokie dochody budżetu gminy pozwalające zapewnić wysoki standard usług komunalnych, niskie opłaty za media, w pełni bezpłatną opiekę przedszkolną, nowoczesne i znakomicie wyposażone szkoły czy ośrodki zdrowia z najwyższej klasy sprzętem diagnostycznym. Wszystkie miejscowości mają sieć wodną, kanalizacyjną, gazową i energetyczną. Tereny sportowe i rekreacyjne zlokalizowane są we wszystkich miejscowościach gminy (korty tenisowe, kryta sportowa pływalnia, nowoczesne boiska i in.).

Wojcieszów to gmina miejska w powiecie złotoryjskim. Jest lokalnym ośrodkiem przemysłowo-usługowym. Funkcjonują tu zakłady wapiennicze, przemysł drzewny i spożywczy. Coraz większe znaczenie ma jednak wykorzystanie jego walorów turystyczno-rekreacyjnych. Obok bogatych zasobów przyrodniczych i atrakcyjnego, górskiego ukształtowania terenu, znajdują się tu interesujące: 5 pałaców, zespół dworski, parki, szlaki piesze i rowerowe.

Świerzawa to gmina miejsko-wiejska w powiecie złotoryjskim. Jest to gmina o rozwiniętych funkcjach rolniczych (użytki rolne stanowią 63%) jej powierzchni. Miasto Świerzawa jest zatem głównie ośrodkiem usługowo-handlowym dla rolniczej okolicy, ale jest też miasteczkiem historycznym z licznymi obiektami zabytkowymi.  W połączeniu z cennymi walorami przyrodniczymi (pałacami, kościołami, lasami itp.) powoduje to, że władze gminy intensywnie stymulują rozwój jej nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych.

Marciszów to gmina wiejska w powiecie kamiennogórskim. Obok rolnictwa (użytki rolne stanowią 53% powierzchni gminy) rozwija się w niej przetwórstwo oraz turystyka. Tę ostatnią stymuluje duża powierzchnia lasów oraz sieć szlaków turystycznych. Na obszarze gminy usytuowany jest Rudawski Park Krajobrazowy ze słynnymi Kolorowymi Jeziorkami, które powstały w miejscu wyrobisk dawnych kopalni pirytu. Na terenie gminy znajdują się również interesujące zabytki, w tym Pałac w Ciechanowicach.

Polkowice to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Jest to jedna z najbogatszych gmin w Polsce ponieważ stanowi ona jeden z głównych ośrodków przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i ważny obszar działalności KGHM Polska Miedź S.A. W jej gospodarce dominuje zatem górnictwo miedzi i jej przetwarzanie, ale duże znaczenie ma także wydobycie towarzyszących jej soli i srebra. Wiąże się z tym także obecność na terenie gminy największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” o objętości 700 mln m³ i długości zapór 14,3 km. Ponadto na terenie gminy położona jest podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której znajdują się m.in. duże zakłady: CCC, Volkswagen Motor Polska, Sitech, Sanden. Ze względu na bardzo wysokie dochody budżetowe Gmina Polkowice oferuje bardzo wysoki standard życia mieszkańców, a jednocześnie bardzo dynamicznie rozwija się zarówno pod względem demograficznym, jak i gospodarczym. Co więcej dzieje się to z maksymalną koncentracją na ochronie zasobów środowiska naturalnego.

Gmina Janowice Wielkie to gmina wiejska w powiecie jeleniogórskim. Jest to gmina typowo turystyczna z ważnym udziałem rolnictwa i leśnictwa. Do najważniejszych walorów tej gminy zalicza się góry Rudawy Janowickie, które są bogate w różne formy skalne, liczne szlaki piesze, rowerowe i konne, rzeka Bóbr, Rudawski Park Krajobrazowy i inne tereny leśne, wiele obiektów zabytkowych i bogatą faunę. Ponadto gmina ta ma niezwykle bogatą historię i wielonarodowe dziedzictwo kulturowe. Uzupełnieniem tych funkcji jest nowoczesny przemysł motoryzacyjny zlokalizowany w lokalnej podstrefie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Grębocice to gmina wiejska w powiecie polkowickim. Prawie trzy czwarte jej powierzchni stanowią użytki rolne, a więc rolnictwo odgrywa w jej gospodarce najważniejszą rolę. Niemniej, ze względu na obecność zasobów rudy miedzi oraz towarzyszących im złóż soli i srebra, jej południowo-zachodnia część leży na obrzeżu obszaru górniczego kopalń “Rudna” i “Sieroszowice” należących do KGHM Polska Miedź S.A. Wiąże się z tym także obecność na terenie gminy największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” o objętości 700 mln m³ i długości zapór 14,3 km. Gmina Rudna posiada też cenne walory turystyczne, jak np.: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Grodowiec”, rezerwat przyrody „Uroczysko Obiszów”, 83 gatunki ptaków, 600 stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, 663 stanowiska archeologiczne i wiele innych.

Polkowice to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Jest to jedna z najbogatszych gmin w Polsce ponieważ stanowi ona jeden z głównych ośrodków przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i ważny obszar działalności KGHM Polska Miedź S.A. W jej gospodarce dominuje zatem górnictwo miedzi i jej przetwarzanie, ale duże znaczenie ma także wydobycie towarzyszących jej soli i srebra. Wiąże się z tym także obecność na terenie gminy największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” o objętości 700 mln m³ i długości zapór 14,3 km. Ponadto na terenie gminy położona jest podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której znajdują się m.in. duże zakłady: CCC, Volkswagen Motor Polska, Sitech, Sanden. Ze względu na bardzo wysokie dochody budżetowe Gmina Polkowice oferuje bardzo wysoki standard życia mieszkańców, a jednocześnie bardzo dynamicznie rozwija się zarówno pod względem demograficznym, jak i gospodarczym. Co więcej dzieje się to z maksymalną koncentracją na ochronie zasobów środowiska naturalnego.

Lubawka to gmina miejsko-wiejska w powiecie kamiennogórskim. Jej gospodarka zdominowana jest przez rolnictwo (użytki rolne stanowią 50% jej powierzchni) i leśnictwo (użytki leśne stanowią 42%). Gmina posiada jednak unikalne walory turystyczno-rekreacyjne, jak np.: Kościół parafialny Świętej Rodziny i inne kośioły, Domki Tkaczy “Dwunastu Apostołów” i Siedmiu Braci” (osiedle tkaczy adamaszku), Wzgórza Bramy Lubawskiej, Dolina Bobru i Zbiornik Bukówka oraz Góry Krucze.

Stanowi ona ponadlokalny ośrodek usługowo-handlowy i przemysłowy. Zlokalizowane są w niej istotne zakłady przemysłu ceramicznego, szklarskiego, budowlanego, kosmetycznego, spożywczego, chemicznego i maszynowego. Na jej terenie utworzono podstrefę Nowogrodziec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. W gospodarce gminy coraz większą rolę odgrywa jednak turystyka i rekreacja. Gmina posiada ciekawe zasoby leśne, bogate w faunę rzeki Kwisa i Iwnica, zabytki sakralne, przemysłowe i wiele innych atrakcji.

Radwanice to gmina wiejska w powiecie polkowickim. Jest to typowa gmina rolnicza, a 77% jej powierzchni stanowią użytki rolne. Mimo, iż nie jest to gmina o wysokich dochodach własnych, dynamicznie się rozwija dzięki wysokiej aktywności jej władz, zwłaszcza w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W 2011 r. ,,Rzeczpospolita” opublikowała ranking ,,Europejski samorząd” oceniający pozyskiwanie funduszy unijnych, w którym gmina ta zalazła się na II miejscu w Polsce.

Chocianów to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Na jej strukturę gospodarczą składa się głównie rolnictwo, leśnictwo i przemysł. Na terenie gminy znajdują się cenne zabytki architektury, np.: zespoły pałacowo-parkowe w Chocianowie, Parchowie i Żabicach, dwór i drewniany wiatrak w Chocianowcu, kościoły w Chocianowie i Trzebnicach, a także dawne protestanckie kościoły graniczne w Pogorzeliskach i Trzmielowie. Turystyka i rekreacja nie stanowią jednak ważnej gałęzi gospodarki gminy.

Podgórzyn o gmina wiejska w powiecie jeleniogórskim. Jest to gmina o dominujących, dobrze rozwiniętych funkcjach turystyczno-rekreacyjnych, bazujących na wielu walorach przyrodniczych (np. Karkonoski Park Narodowy, Stawy Podgórzyńskie), górskich (np. Karkonosze, wodospady), historycznych (np. pałace, domy tyrolskie) i infrastrukturalnych (np. ścieżki piesze, rowerowe, konne, obiekty noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe).

Pieńsk to gmina miejsko-wiejska w powiecie zgorzeleckim. Jest to przygraniczna gmina o dominujących funkcjach rolniczych i leśnych., ale posiada także tradycje przemysłowe, które związane są przede wszystkim ze szklarstwem.

Jeżów Sudecki to gmina wiejska w powiecie jeleniogórskim. W jej gospodarce ważną rolę odgrywa rolnictwo, niemniej gmina ta jest znana ze swych niezwykle atrakcyjnych, unikalnych walorów turystyczno-rekreacyjnych. Jest ona bowiem położona w Górach Kaczawskich odznaczających się bogactwem form morfologicznych, a poza tym ma bardzo bogatą historię sięgającą początków XIII w. Wspaniałe zabytki znajdujące się na terenie gminy stanowią świadectwo wielowiekowej historii, jak np. „Krzyż Kozacki”, „Dom Gwarków” i Wieża Rycerska. Ponadto na jej terenie znajduje się słynna Góra Szybowcowa z lotniskiem, której zbocza to raj dla lotniarzy i paralotniarzy. Na przeciwległym wzgórzu w Dziwiszowie – Łysej Górze znajduje się dośnieżany stok z 4 wyciągami narciarskimi. Jednym z najpiękniejszych miejsc w gminie jest także schronisko „Perła Zachodu” w Siedlęcinie, położone nad urokliwym jeziorem Modrym w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru – rozciąga się na powierzchni 1 794 ha oraz w naturalnych zespołach lasów Gór Kaczawskich.

Dobromierz to gmina wiejska w powiecie świdnickim. Dominującą funkcją tej gminy jest rolnictwo, a użytki rolne stanowią niemal 3/4 jej powierzchni. Ważny jest także przemysł związany z występującymi na jej terenie, bogatymi złożami granitu. Jego wydobycie odbywało się w niej już w XIX w., a obecnie na terenie gminy działa 6 dużych kamieniołomów oraz kilkadziesiąt małych zakładów kamieniarskich. Gmina posiada także malownicze tereny, które rozpościerają się od dużego, sztucznego zbiornika wody pitnej do otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego. Atrakcjami są także zabytki, przede wszystkim liczne zespoły pałacowo-parkowe i kościoły, a także chronione, rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Niemniej działalność turystyczno-rekreacyjna nie jest istotnie rozwinięta.

Wronki gmina miejsko-wiejska w powiecie szamotulskim. Jest zwykle kojarzona ze znajdującym się w niej największy w Polsce zakładem karnym. Wronki to jednak gmina o dominujących funkcjach przemysłowych z nowoczesnymi zakładami stosującymi technologie na światowym poziomie, w tym Amica S.A. Ponadto funkcjonuje w niej znany pierwszoligowy klub piłkarski Amica Wronki, ale mało kto spoza gminy wie, że działa w niej jeszcze kilkanaście innych drużyn piłkarskich. Warto także odnotować, że gmina leżą nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej, co przyczynia się do rozwoju jej funkcji turystyczno-rekreacyjnych, w tym np. grzybiarstwa, a dzięki idealnym do niego warunkiem jest zwana „Krainą Tysięcy Grzybów”.

Węgliniec to gmina miejsko-wiejska w powiecie zgorzeleckim. Jest to jedna z najbardziej zalesionych gmin w Polsce. Użytki leśne stanowią aż 82% jej powierzchni i są to Bory Dolnośląskie. Dlatego w jej gospodarce dominującą rolę odgrywa leśnictwo, przetwórstwo runa leśnego i łowiectwo, a w coraz większym stopniu turystyka i rekreacja. Istotną rolę odgrywa również transport ze względu na fakt położenia na terenie gminy ważnego węzła kolejowego. Na jej terenie eksploatuje się także cenne złoża iłów ceramiki budowlanej, kwarcoplast, kruszywa, żwiry i kaolin. Co więcej znajdują się w niej bogate, lecz nie eksploatowane złoża węgla brunatnego.

Jelenia Góra to miasto na prawach powiatu w województwie dolnośląskim. Jest to miasto wielofunkcyjne z rozwiniętymi funkcjami przemysłowymi, akademickimi, handlowo-usługowymi, logistycznymi i administracyjnymi. Spośród innych miast średniej wielkości wyróżnia je obecność na jego terenie Uzdrowiska Cieplice, a także Karkonoskiego Parku Narodowego i szeregu innych, cennych obiektów i obszarów przyrodniczych. W połączeniu z niezwykle bogatą historią, wielonarodową kulturą oraz licznymi obiektami zabytkowymi sprawia to, że Jelenia Góra pełni również ważne funkcje lecznicze i turystyczno-rekreacyjne.

Lądek-Zdrój to gmina miejsko-wiejska w Polsce położona w powiecie kłodzkim. Podstawowymi elementami gospodarki gminy są lecznictwo uzdrowiskowe oraz usługi turystyczno-rekreacyjne. Występują tu radoczynne cieplice siarczkowe i fluorkowe używane w leczeniu chorób reumatycznych, ortopedycznych, neurologicznych i  hormonalnych. Najbardziej reprezentacyjnym sanatorium jest zabytkowy zakład przyrodoleczniczy „Wojciech”. Wśród licznych walorów naturalnych gminy znajdują się góry oraz skupiska skalne, bogata flora (głównie lasy) i fauna, w tym wiele gatunków chronionych, rzeka Biała Lądecka oraz jej dopływy, duża baza noclegowa i gastronomiczna, wielokulturowe dziedzictwo przeszłości, szlaki (trasy) rowerowe, piesze, narciarskie i konne, arboretum, parki, obiekty sakralne, baza agroturystyczna i wiele innych.

Dzierżoniów to gmina miejska położona w powiecie dzierżoniowskim. Jest to ponadlokalny ośrodek handlowo-usługowy i administracyjny, a przede wszystkim przemysłowy. Kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta ma istnienie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, która przyciągnęła wielu nowoczesnych inwestorów, a także Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego.

Starachowice to gmina miejska w powiecie starachowickim, stanowiąca ważny ośrodek administracyjno-przemysłowy. Głównymi pracodawcami w mieście są między innymi: MAN Bus Sp. z o.o.,PKC Group, Cersanit, Cerrad, Gerda, Perfopol, Odlewnie Polskie S.A., Animex, LSC Communications, PERFECT Sp. z o.o. i wiele innych mniejszych przedsiębiorstw. Swą dzisiejszą dobrą sytuację ekonomiczną gmina ta w znacznym stopniu zawdzięcza Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

2. Development strategies of counties and regions

In addition to the local development strategies of  of communes / cities, as the only or main contractor I also developed strategies for counties. I also participated in works on regional development strategies of voivodeships. See reference letters.

Województwo dolnośląskie zaliczane jest do liderów gospodarczych w Polsce. Jego udział w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto gospodarki narodowej wynosi około 8,5% i daje my 4. pozycję w kraju po województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Z kolei PKB na jednego mieszkańca plasuje to województwo na drugiej pozycji po województwie mazowieckim. Udział w wytwarzaniu PKB na Dolnym Śląsku według sektorów jest następujący: usługi: 56,75%, przemysł: 34,69%, budownictwo: 7,09%, rolnictwo: 1,47% (szacunki GUS 2015).

Województwo dolnośląskie zaliczane jest do liderów gospodarczych w Polsce. Jego udział w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto gospodarki narodowej wynosi około 8,5% i daje my 4. pozycję w kraju po województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Z kolei PKB na jednego mieszkańca plasuje to województwo na drugiej pozycji po województwie mazowieckim. Udział w wytwarzaniu PKB na Dolnym Śląsku według sektorów jest następujący: usługi: 56,75%, przemysł: 34,69%, budownictwo: 7,09%, rolnictwo: 1,47% (szacunki GUS 2015).

Powiat jeleniogórski położony jest w województwie dolnośląskim i posiada ok 65 tys. mieszkańców. Jest niezwykłym konglomeratem walorów turystyczno-rekreacyjnych. Wynika on głównie z rzeźby terenu (od najwyższego punktu Powiatu, szczytu Śnieżki – 1.603 m n.p.m.) do najniższego – dolina Bobru w okolicach Janowic) różnica poziomów sięga ponad 1000 m. Powiat ten posiada znakomite warunki m.in. do uprawiania: szybownictwa i paralotniarstwa, kajakarstwa, turystyki rowerowej i pieszej, wspinaczki, hippiki, narciarstwa zjazdowego i biegowego, turystyki kulturowej i historycznej, ekoturystyki, agroturystyki, wędkarstwa i wielu innych. Jego gospodarka zdominowana jest zatem przez usługi turystyczno-rekreacyjne, hotelarskie, gastronomiczne i im pokrewne, ale uzupełnia ją m. in. przemysł, usługi medyczne, handel i rolnictwo.

Powiat polkowicki znajduje w województwie dolnośląskim i zamieszkuje go ponad 63 tys. mieszkańców. Największym potentatem przemysłowym na terenie powiatu jest KGHM „Polska Miedź” S.A., dziewiąty producent miedzi i trzeci srebra na świecie. Rozkwit tego obszaru ściśle wiąże się również z powstaniem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która stała się alternatywą dla przemysłu miedziowego. Wraz z gminami udało się stworzyć sprzyjający klimat dla rozwoju gospodarczego całego regionu. Doceniły to największe, światowe firmy: Volkswagen, Sitech, Royal Europa, NG2, Sanden, jak również CCC.

Powiat jeleniogórski położony jest w województwie dolnośląskim i posiada ok 65 tys. mieszkańców. Jest niezwykłym konglomeratem walorów turystyczno-rekreacyjnych. Wynika on głównie z rzeźby terenu (od najwyższego punktu Powiatu, szczytu Śnieżki – 1.603 m n.p.m.) do najniższego – dolina Bobru w okolicach Janowic) różnica poziomów sięga ponad 1000 m. Powiat ten posiada znakomite warunki m.in. do uprawiania: szybownictwa i paralotniarstwa, kajakarstwa, turystyki rowerowej i pieszej, wspinaczki, hippiki, narciarstwa zjazdowego i biegowego, turystyki kulturowej i historycznej, ekoturystyki, agroturystyki, wędkarstwa i wielu innych. Jego gospodarka zdominowana jest zatem przez usługi turystyczno-rekreacyjne, hotelarskie, gastronomiczne i im pokrewne, ale uzupełnia ją m. in. przemysł, usługi medyczne, handel i rolnictwo.

Powiat zgorzelecki znajduje się w zachodniej części województwa dolnośląskiego, tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Zamieszkuje w nim ponad 90 tys. ludzi. Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego, dominującą gałęzią gospodarki w powiecie zgorzeleckim jest przemysł wydobywczy i energetyczny. Ponadto występują tu złoża żwiru, piasku i bazaltu. Najbardziej uprzemysłowionym miejscem powiatu jest Miasto i Gmina Bogatynia z filarami gospodarczymi regionu: PGE GiEK S.A. Oddział KWB „Turów” i PGE GiEK S.A. Elektrownią „Turów” z istniejącymi przy niej spółkami. Firmy te zatrudniają łącznie ok. siedem tysięcy pracowników.

Powiat polkowicki znajduje w województwie dolnośląskim i zamieszkuje go ponad 63 tys. mieszkańców. Największym potentatem przemysłowym na terenie powiatu jest KGHM „Polska Miedź” S.A., dziewiąty producent miedzi i trzeci srebra na świecie. Rozkwit tego obszaru ściśle wiąże się również z powstaniem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która stała się alternatywą dla przemysłu miedziowego. Wraz z gminami udało się stworzyć sprzyjający klimat dla rozwoju gospodarczego całego regionu. Doceniły to największe, światowe firmy: Volkswagen, Sitech, Royal Europa, NG2, Sanden, jak również CCC.

Powiat zgorzelecki znajduje się w zachodniej części województwa dolnośląskiego, tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Zamieszkuje w nim ponad 90 tys. ludzi. Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego, dominującą gałęzią gospodarki w powiecie zgorzeleckim jest przemysł wydobywczy i energetyczny. Ponadto występują tu złoża żwiru, piasku i bazaltu. Najbardziej uprzemysłowionym miejscem powiatu jest Miasto i Gmina Bogatynia z filarami gospodarczymi regionu: PGE GiEK S.A. Oddział KWB „Turów” i PGE GiEK S.A. Elektrownią „Turów” z istniejącymi przy niej spółkami. Firmy te zatrudniają łącznie ok. siedem tysięcy pracowników.

Powiat jeleniogórski położony jest w województwie dolnośląskim i posiada ok 65 tys. mieszkańców. Jest niezwykłym konglomeratem walorów turystyczno-rekreacyjnych. Wynika on głównie z rzeźby terenu (od najwyższego punktu Powiatu, szczytu Śnieżki – 1.603 m n.p.m.) do najniższego – dolina Bobru w okolicach Janowic) różnica poziomów sięga ponad 1000 m. Powiat ten posiada znakomite warunki m.in. do uprawiania: szybownictwa i paralotniarstwa, kajakarstwa, turystyki rowerowej i pieszej, wspinaczki, hippiki, narciarstwa zjazdowego i biegowego, turystyki kulturowej i historycznej, ekoturystyki, agroturystyki, wędkarstwa i wielu innych. Jego gospodarka zdominowana jest zatem przez usługi turystyczno-rekreacyjne, hotelarskie, gastronomiczne i im pokrewne, ale uzupełnia ją m. in. przemysł, usługi medyczne, handel i rolnictwo.

Powiat Bolesławiecki położony jest w województwie dolnośląskim i zamieszkuje go ponad 90 tys. mieszkańców. Powiat ten należy do rejonów województwa dolnośląskiego o najwyższym poziomie zalesienia (58,9 % powierzchni), a największym kompleksem leśnym jest część Borów Dolnośląskich. Bogactwem tego terenu są także złoża gliny ceramicznej, kaolinu, gipsu, piaskowca, anhydrytu i wapnia. Wykorzystywane są one do wyrobu ceramiki szlachetnej, w tym znanej ceramiki bolesławieckiej. W strukturze gospodarczej powiatu znaczną rolę odgrywa także działalność produkcyjna i budowlana. Z kolei malownicze położenie, ciekawa historia, liczne zabytki wpłynęły na rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej.

3. Organization, monitoring and evaluation of strategies implementation

Most of the projects of organization and monitoring of implementation, as well as evaluation of development strategies of communes, counties and voivodships concerned those which I had previously developed. The implementation organization consisted of chairing the strategy implementation teams, developing its implementation procedures, developing strategic implementation projects, training office staff, and preparing council resolutions, bylaws of mayors and city presidents, as well as resolutions of county and voivodship boards. The monitoring of implementation consisted in building a set of indicators for monitoring the implementation of strategic tasks and achieving the objectives of the strategy and determining their value, assessing the degree of implementation of strategic tasks, and also conducting surveys. I also developed IT tools supporting the monitoring of strategy implementation. After monitoring, I often formulated conclusions and recommendations for improving the implementation of the strategy, and also prepared reports on its implementation submitted to councils by executive bodies of local governments. The evaluation of the strategy implementation consisted in estimating the actual effects of the strategy implementation and assessing its relevance. See reference letters.

W województwie lubuskim mieszka ok 1 mln. mieszkańców. Jego produkt krajowy brutto stanowi ok. 2,5% PKB Polski. Po przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi ok. 85% średniej krajowej, co plasuje to województwo na 9. miejscu względem innych województw.

Przemków to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Jest położona na skraju Borów Dolnośląskich i w pobliżu silnie uprzemysłowionego zagłębia miedziowego oraz dużych zakładów legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Z uwagi na urozmaicony krajobraz naturalny, bogate zasoby leśne oraz wysoki poziom czystości środowiska naturalnego cały obszar gminy został objęty ochroną Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Istotną rolę w jej gospodarce odgrywa rolnictwo, a także rybactwo. Ponad 8% powierzchni gminy to wody, m.in. znane Stawy Przemkowskie.

Polkowice to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Jest to jedna z najbogatszych gmin w Polsce ponieważ stanowi ona jeden z głównych ośrodków przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i ważny obszar działalności KGHM Polska Miedź S.A. W jej gospodarce dominuje zatem górnictwo miedzi i jej przetwarzanie, ale duże znaczenie ma także wydobycie towarzyszących jej soli i srebra. Wiąże się z tym także obecność na terenie gminy największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” o objętości 700 mln m³ i długości zapór 14,3 km. Ponadto na terenie gminy położona jest podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której znajdują się m.in. duże zakłady: CCC, Volkswagen Motor Polska, Sitech, Sanden. Ze względu na bardzo wysokie dochody budżetowe Gmina Polkowice oferuje bardzo wysoki standard życia mieszkańców, a jednocześnie bardzo dynamicznie rozwija się zarówno pod względem demograficznym, jak i gospodarczym. Co więcej dzieje się to z maksymalną koncentracją na ochronie zasobów środowiska naturalnego.

Bogatynia to gmina miejsko-wiejska w powiecie zgorzeleckim. Z uwagi na bogate pokłady węgla brunatnego, dominującą gałęzią gospodarki gminy jest przemysł wydobywczy i energetyczny, który powoduje, że gmina ta należy do najbogatszych w Polsce. Reprezentują go kopalnia PGE GiEK S.A. Oddział KWB „Turów” i PGE GiEK S.A. Elektrownia „Turów” wraz z szeregiem spółek obsługujących te przedsiębiorstwa. Firmy te zatrudniają łącznie ok. siedem tysięcy pracowników. Funkcję uzupełniającą w gospodarce gminy pełni rolnictwo.

Polkowice to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Jest to jedna z najbogatszych gmin w Polsce ponieważ stanowi ona jeden z głównych ośrodków przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i ważny obszar działalności KGHM Polska Miedź S.A. W jej gospodarce dominuje zatem górnictwo miedzi i jej przetwarzanie, ale duże znaczenie ma także wydobycie towarzyszących jej soli i srebra. Wiąże się z tym także obecność na terenie gminy największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” o objętości 700 mln m³ i długości zapór 14,3 km. Ponadto na terenie gminy położona jest podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której znajdują się m.in. duże zakłady: CCC, Volkswagen Motor Polska, Sitech, Sanden. Ze względu na bardzo wysokie dochody budżetowe Gmina Polkowice oferuje bardzo wysoki standard życia mieszkańców, a jednocześnie bardzo dynamicznie rozwija się zarówno pod względem demograficznym, jak i gospodarczym. Co więcej dzieje się to z maksymalną koncentracją na ochronie zasobów środowiska naturalnego.

Polkowice to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Jest to jedna z najbogatszych gmin w Polsce ponieważ stanowi ona jeden z głównych ośrodków przemysłowych Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i ważny obszar działalności KGHM Polska Miedź S.A. W jej gospodarce dominuje zatem górnictwo miedzi i jej przetwarzanie, ale duże znaczenie ma także wydobycie towarzyszących jej soli i srebra. Wiąże się z tym także obecność na terenie gminy największego w Europie zbiornika odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” o objętości 700 mln m³ i długości zapór 14,3 km. Ponadto na terenie gminy położona jest podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której znajdują się m.in. duże zakłady: CCC, Volkswagen Motor Polska, Sitech, Sanden. Ze względu na bardzo wysokie dochody budżetowe Gmina Polkowice oferuje bardzo wysoki standard życia mieszkańców, a jednocześnie bardzo dynamicznie rozwija się zarówno pod względem demograficznym, jak i gospodarczym. Co więcej dzieje się to z maksymalną koncentracją na ochronie zasobów środowiska naturalnego.

Przemków to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim. Jest położona na skraju Borów Dolnośląskich i w pobliżu silnie uprzemysłowionego zagłębia miedziowego oraz dużych zakładów legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Z uwagi na urozmaicony krajobraz naturalny, bogate zasoby leśne oraz wysoki poziom czystości środowiska naturalnego cały obszar gminy został objęty ochroną Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Istotną rolę w jej gospodarce odgrywa rolnictwo, a także rybactwo. Ponad 8% powierzchni gminy to wody, m.in. znane Stawy Przemkowskie.

Powiat jeleniogórski położony jest w województwie dolnośląskim i posiada ok 65 tys. mieszkańców. Jest niezwykłym konglomeratem walorów turystyczno-rekreacyjnych. Wynika on głównie z rzeźby terenu (od najwyższego punktu Powiatu, szczytu Śnieżki – 1.603 m n.p.m.) do najniższego – dolina Bobru w okolicach Janowic) różnica poziomów sięga ponad 1000 m. Powiat ten posiada znakomite warunki m.in. do uprawiania: szybownictwa i paralotniarstwa, kajakarstwa, turystyki rowerowej i pieszej, wspinaczki, hippiki, narciarstwa zjazdowego i biegowego, turystyki kulturowej i historycznej, ekoturystyki, agroturystyki, wędkarstwa i wielu innych. Jego gospodarka zdominowana jest zatem przez usługi turystyczno-rekreacyjne, hotelarskie, gastronomiczne i im pokrewne, ale uzupełnia ją m. in. przemysł, usługi medyczne, handel i rolnictwo.

Konin to miasto na prawach powiatu w województwie wielkopolskim z ok. 75 tys. mieszkańców. Jest ono jednym z największych ośrodków przemysłu paliwowo-energetycznego w Polsce (Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., będący właścicielem kopalń PAK KWB Konin S.A. oraz PAK KWB Adamów S.A.). To właśnie dzięki niemu Konin zawdzięcza swój dynamiczny rozwój. W mieście rozwinięte jest także przetwórstwo aluminium, przemysł rolno-spożywczy oraz przemysł materiałów budowlanych.

4. Individual training and consultations for local authorities

The following list is examples of trainings and individual consultations conducted by me for local authorities. In total, I made about 100 of them. See reference letters.

The Kramsk commune is located in Greater Poland region, near Konin (17 km), in the vicinity of Lichen, an important place of religious worship, visited every year by hundreds of thousands of pilgrims from all over the world, where a magnificent basilica, the largest church in Poland, was built. For this reason, this commune partially serves the tourist traffic, but its dominant function is agriculture. In addition, due to the border with Konin, which is an important, multifunctional regional center inhabited by 75K of inhabitants, it also serves as an area functionally related to it in terms of housing.

Ostrowiec Świętokrzyski is a city in the Świętokrzyskie Voivodeship with city rights since 1613. It has a population of nearly 70 thousand residents. The centuries-old presence of industry determines the contemporary economy of this city. The city was and is widely associated with the iron and steel sector – the metallurgical industry is still the main pillar of its economy. Important industries of the city’s economy also include the machine, metal, construction and clothing industries. It is also an ideal base for nearby tourist attractions of the region. At a distance of 8 km from Ostrowiec Świętokrzyski, there is the oldest in Europe and the world’s largest complex of ancient flint mines from the Neolithic period, “Krzemionki”. It was inscribed on the UNESCO World Heritage List. Near the city there are also the Świętokrzyskie Mountains, a tourist complex in Bałtów and the Living Porcelain Museum in Ćmielów.

Mikołów is one of the oldest cities in the Silesian Voivodeship, located in the southern zone of the Upper Silesian Industrial District, in the close vicinity of Katowice, Tychy and Ruda Śląska, and near Gliwice and Zabrze. In and around our city there are national and international communication routes (e.g. A1, A4 motorways and national roads No. 44 and 81) and many key industrial plants. It is also an area of intensive development of technical and social infrastructure, unique environmental and cultural values as well as intensive demographic processes.

Gorzów Wielkopolski is a city with county status located on 7 hills in the Lubuskie Voivodeship. Is the seat of the Lubuskie Voivode and the combined government administration in the Lubuskie Voivodship. It inhabits about 125 thousands residents and is an important center of the chemical, electronics, energy, pharmaceutical, light, machine, metal, automotive, food and textile industries.

Four-City is a strategic cooperation project of four neighboring cities: Nisko, Tarnobrzeg, Sandomierz and Stalowa Wola. They want to acquire and adapt to their needs large state investments, such as express roads S74 and S9, a second bridge over the Vistula River in Sandomierz and a railway line to the Central Communication Port. They also want to implement their own joint ventures in the fields of tourism, recreation, culture, pro-ecological public transport and smart city solutions. In connection with the above, the authorities of these cities have begun to update their development strategies, and also want to develop a Four-City Development Strategy. An element of preparation for this work was the training on strategic governance of the development of cities and their groups, which I conducted for them on July 9 and 10, 2019.

Świdnica to miasto w województwie dolnośląskim zamieszkiwane przez blisko 60 tys. mieszkańców. Jest to ośrodek przemysłowy z rozwiniętym przemysłem motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, maszynowym oraz spożywczym. W Świdnicy znajduje się wiele cennych zabytkowych obiektów sakralnych, w tym Kościół Pokoju wzniesiony w systemie szachulcowym w 1657, który jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzesza 134 jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu, a swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkały przez ponad 4 mln osób. Pod względem skali działalności jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, jest on największą regionalną organizacją samorządową w Polsce. Podejmowane przez Związek przedsięwzięcia i inicjatywy mają na celu integrację i rozwój regionu. Dążąc do tego Związek tworzy i rozpowszechnia najlepsze wzory w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzesza 134 jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu, a swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkały przez ponad 4 mln osób. Pod względem skali działalności jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, jest on największą regionalną organizacją samorządową w Polsce. Podejmowane przez Związek przedsięwzięcia i inicjatywy mają na celu integrację i rozwój regionu. Dążąc do tego Związek tworzy i rozpowszechnia najlepsze wzory w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzesza 134 jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu, a swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkały przez ponad 4 mln osób. Pod względem skali działalności jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, jest on największą regionalną organizacją samorządową w Polsce. Podejmowane przez Związek przedsięwzięcia i inicjatywy mają na celu integrację i rozwój regionu. Dążąc do tego Związek tworzy i rozpowszechnia najlepsze wzory w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym.

Organizatorem szkolenia było „Stowarzyszenie dla Powiatu”, organizacja proekologiczna, wyrastająca wprost ze “Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Środa Śląska”. Według założeń tej strategii stowarzyszenie ma pełnić społeczny nadzór nad realizacją strategii, wypełniać lukę między działaniami władz powiatu, zobowiązanymi do wdrażania strategii, a potrzebami jego mieszkańców, którzy co najmniej w równym stopniu powinni uczestniczyć w tym niezwykle ważnym przedsięwzięciu. Organizacja ta została utworzona również po to by propagować i wcielać w życie zasady zrównoważonego rozwoju, budować lokalną społeczność, która świadoma jest swoich praw i obowiązków oraz  działać na rzecz polepszenia warunków życia mieszkańców powiatu średzkiego.

Konin to miasto na prawach powiatu w województwie wielkopolskim z ok. 75 tys. mieszkańców. Jest ono jednym z największych ośrodków przemysłu paliwowo-energetycznego w Polsce (Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A., będący właścicielem kopalń PAK KWB Konin S.A. oraz PAK KWB Adamów S.A.). To właśnie dzięki niemu Konin zawdzięcza swój dynamiczny rozwój. W mieście rozwinięte jest także przetwórstwo aluminium, przemysł rolno-spożywczy oraz przemysł materiałów budowlanych.

Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze powstało w 1990 roku. Podstawowym celem BTG jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub zamierzającym podjąć taką działalność. Członkowie Towarzystwa uczestniczą aktywnie, jako Radni Powiatu Bolesławieckiego i Miasta Bolesławiec w podejmowaniu istotnych dla regionu decyzji gospodarczych. Od 1999 roku prowadzone są imprezy wystawiennicze. Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze uczestniczy w promowaniu gospodarczej współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Nysa.

Jelenia Góra to miasto na prawach powiatu w województwie dolnośląskim. Jest to miasto wielofunkcyjne z rozwiniętymi funkcjami przemysłowymi, akademickimi, handlowo-usługowymi, logistycznymi i administracyjnymi. Spośród innych miast średniej wielkości wyróżnia je obecność na jego terenie Uzdrowiska Cieplice, a także Karkonoskiego Parku Narodowego i szeregu innych, cennych obiektów i obszarów przyrodniczych. W połączeniu z niezwykle bogatą historią, wielonarodową kulturą oraz licznymi obiektami zabytkowymi sprawia to, że Jelenia Góra pełni również ważne funkcje lecznicze i turystyczno-rekreacyjne.

Gmina Janowice Wielkie to gmina wiejska w powiecie jeleniogórskim. Jest to gmina typowo turystyczna z ważnym udziałem rolnictwa i leśnictwa. Do najważniejszych walorów tej gminy zalicza się góry Rudawy Janowickie, które są bogate w różne formy skalne, liczne szlaki piesze, rowerowe i konne, rzeka Bóbr, Rudawski Park Krajobrazowy i inne tereny leśne, wiele obiektów zabytkowych i bogatą faunę. Ponadto gmina ta ma niezwykle bogatą historię i wielonarodowe dziedzictwo kulturowe. Uzupełnieniem tych funkcji jest nowoczesny przemysł motoryzacyjny zlokalizowany w lokalnej podstrefie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.

Jelenia Góra to miasto na prawach powiatu w województwie dolnośląskim. Jest to miasto wielofunkcyjne z rozwiniętymi funkcjami przemysłowymi, akademickimi, handlowo-usługowymi, logistycznymi i administracyjnymi. Spośród innych miast średniej wielkości wyróżnia je obecność na jego terenie Uzdrowiska Cieplice, a także Karkonoskiego Parku Narodowego i szeregu innych, cennych obiektów i obszarów przyrodniczych. W połączeniu z niezwykle bogatą historią, wielonarodową kulturą oraz licznymi obiektami zabytkowymi sprawia to, że Jelenia Góra pełni również ważne funkcje lecznicze i turystyczno-rekreacyjne.

5. Other plans, programs and local government’ projects

After completing the development strategy for a given commune/city, I was often asked to perform a sectorial plan, analysis, program or project to be implemented within it. In 90% I am their sole author. All of them have been implemented. See reference letters.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego był jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służyły realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004–2006. Program ten rozwijał cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które były uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

6. Parts of the strategies and other commune/city’ development plans

As to a subcontractor, consulting companies commission me to develop fragments of strategies and other development plans for communes/cities. These are usually diagnoses, strategic analyzes, implementation systems and evaluation systems. See reference letters.

Strategia Rozwoju Gminy Drelów na lata 2008-2015

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Urzędów 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Piszczac 2008-2015

Strategia Rozwoju Gminy Mały Płock 2003-2012

Strategia Rozwoju Gminy Dziwnów na lata 2007-2020

Strategia Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2007-2014

Strategia Rozwoju Gminy Rokitno na lata 2007-2015

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Radków na lata 2004-2015

Strategia Rozwoju Gminy Łomazy na lata 2008-2015

Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata 2007-2013

System monitorowania i ewaluacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim na lata 2012-2018

1. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Puławy i obszaru funkcjonalnie z nim powiązanego wraz z optymalizacją oferty przewozowej przeprowadzonej na podstawie badań potoku pasażerskiego i struktury przewozowej pasażerów na lata 2007-2015.

2. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Jeleniej Górze na lata 2007-2013.

3. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w mieście Biała Podlaska na lata 2008-2015.

4. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Leszna.

Do you need a lectures, keynote speaker or research collaboration on local development governance?