Listy referencyjne, nagrody i świadectwa kwalifikacji

1. Strategie rozwoju gmin / miast

2. Strategie rozwoju powiatów i województw

3. Organizacja, monitoring i ewaluacja wdrażania strategii

4. Szkolenia dla władz nt. zarządzania strategicznego, treningi i konsultacje

5. Inne plany, programy i projekty samorządowe

6. Części strategii i innych planów rozwoju samorządów

7. Doskonalenie strategicznych programów naukowych Polski i Unii Europejskiej związanych z zarządzaniem publicznym oraz współtworzenie strategii rozwoju uniwersytetów

8. Wykłady na zagranicznych uniwersytetach nt. zarządzania strategicznego w samorządach

9. Projekty naukowo-badawcze (N+B) i badawczo-rozwojowe (B+R) związane z zarządzaniem w samorządach

10. Recenzje, rady wydawnicze i upowszechnianie dobrego zarządzania publicznego

11. Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia itp. za samorządową działalność konsultingową i publiczną oraz za badania naukowe poświęcone zarządzaniu w samorządach

12. Dyplomy, certyfikaty itp.

Potrzebujesz wsparcia w budowie strategii rozwoju gminy, szkolenia, wykładów, partnera badań?