Listy referencyjne, nagrody i świadectwa kwalifikacji

1. Strategie rozwoju gmin, miast, powiatów i województw

2. Recenzje projektów strategii rozwoju gmin, miast, powiatów i województw

3. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja strategii rozwoju gmin, miast, powiatów i województw

4. Szkolenia i konsultacje nt. strategii rozwoju gmin / miast

5. Części strategii i innych planów rozwoju gmin, miast, powiatów i województw

6. Inne strategiczne programy rozwoju gmin, miast, powiatów i województw

7. Ewaluacja strategicznych programów badawczo-rozwojowych Polski i Unii Europejskiej

8. Wykłady na zagranicznych uniwersytetach nt. zarządzania strategicznego w samorządach

9. Projekty naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe zw. z zarządzaniem w samorządach

10. Recenzje, rady wydawnicze i upowszechnianie dobrego zarządzania publicznego

11. Nagrody za działalność konsultingową, publiczną i naukową w zakresie zarządzania strategicznego w samorządach

12. Dyplomy, certyfikaty itp.

Potrzebujesz wsparcia w budowie strategii rozwoju gminy, szkolenia, wykładów, partnera badań?