Wieloletnie, kompletne doświadczenie

Pracuję z samorządami, dla samorządów i w samorządach od 1994 r. Byłem i jestem konsultantem samorządów, naukowcem badającym samorządność, samorządowym szkoleniowcem i wykładowcą, członkiem władz samorządowych i organów nadzoru spółek samorządowych, autorem publikacji samorządowych i ich recenzentem. Moje doświadczenie samorządowe jest bogate, spójne i kompletne.

Doświadczenie członka władz samorządowych w l. 2011-2018

W latach 2011-2018, czyli przez dwie kadencje, byłem radnym i wiceprzewodniczącym rady powiatu karkonoskiego (daw. jeleniogórskiego).

Doświadczenie w nadzorze spó-
łek samorządowych od 2012 r.

Od 2012 r. zasiadam w radach nadzorczych samorządowych spółek, w tym realizujących inwestycje liczone w setkach mln zł.

Samorządy, które mi zaufały:
Uczelnie, na których prowadziłem gościnne wykłady:

Potrzebujesz strategii, szkolenia nt. strategii, wsparcia badań nt. zarządzania rozwojem lokalnym?