Misja, cele i wiara w głęboki sens

Moją misją jest promowanie i wspieranie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce i na świecie. Rozwój lokalny to zrównoważony rozwój gmin/miast i powiatów, oparty o decentralizację, samorządność i lokalne zasoby. Zarządzanie strategiczne to najlepsza, skuteczna i efektywna metoda osiągnięcia tego rozwoju. W połączeniu z rozwojem ponadlokalnym, kreowanym przez państwo i duże firmy, oba te modele rozwoju zapewniają wysoką jakość życia, szczęście ludzi i zrównoważone wykorzystanie środowiska.

Moja działalność, jest dla mnie czymś więcej, niż tylko zawodem i bazą rozwoju osobistego. Wierzę bowiem, że to co robię jako konsultant, naukowiec i szkoleniowiec ma głęboki sens, ponieważ przyczynia się do lepszego zarządzania rozwojem miast i wsi, a w konsekwencji do rozwoju Polski i lepszego życia jej mieszkańców. To jest to, co daję z siebie innym ludziom, to moja misja i mój główny atut!

Aby realizować moją misję stawiam sobie 3 cele:

Udzielać władzom samorządowym najwyższej jakości wsparcia w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym i regionalnym, tzn. w zakresie budowy i wdrażania strategii rozwoju gmin / miast i województw.
Prowadzić badania naukowe dotyczące ww. zarządzania, których wyniki są wykorzystywane w praktyce przez władze samorządowe.
Promować takie zarządzanie i podnosić kompetencje obecnych i przyszłych władz samorządowych w tym zakresie.
Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia nt. strategii, wsparcia badań nt. zarządzania rozwojem lokalnym?