Relacje personalne i instytucjonalne

Dzisiejszy świat to oparty jest relacjach. Kto je posiada dobrze radzi sobie w życiu zawodowym i prywatnym. Zapewniają one dostęp do wiedzy, informacji, usług i innych zasobów. Z tego powodu buduję i dbam o moje relacje, w szczególności o relacje z ekspertami, samorządowcami, naukowcami, wyborcami, studentami i różnymi instytucjami.

Relacje z innymi ekspertami

Współpracuję z samorządowymi ekspertami: prawnikami, marketingowcami, planistami przestrzeni, specjalistami smart city itp. Korzystam z ich profesjonalnego wsparcia i polecam ich samorządom.

Relacje z samorządowcami

Poznałem wielu wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i innych samorządowców. Dobrą pracą zdobyłem ich zaufanie i życzliwość. Dziś mogę zwracać się do nich o porady i opinie w samorządowych sprawach.

Relacje z naukowcami

Pracując od 1994 r. na uniwersytecie mam bliski kontakt z naukowcami badającymi samorządy i rozwój lokalny. Korzystam z ich wsparcia i uczestniczę w ich badaniach naukowych na rzecz samorządów.

Relacje z instytucjami

Współpracuję z polskimi i zagranicznymi uczelniami, firmami konsultingowymi, organizac. pozarządowymi, agencjami, urzędami itp. Uczestniczę w ich projektach i kieruję do nich samorządy poszukujące wsparcia.

Relacje z wyborcami

W przeszłości, 2 razy wygrałem w wyborach. Poprzez media społecznościowe, do dziś jestem w kontakcie z wyborcami z kilkudziesięciu miejscowości. Mam dobry wgląd w opinię społeczną nt. spraw publicznych.

Relacje ze studentami

Mam stały kontakt ze studentami, czyli młodymi ludźmi o własnym stosunku do nowych zjawisk społecznych, technologii, innowacji, kultury itd. Słucham ich – oni są przyszłością. Ta niezbędne w planowaniu rozwoju.

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia nt. strategii, wsparcia badań nt. zarządzania rozwojem lokalnym?