Skupienie na zadaniu i indywidualne podejście

Stosuję skupione, indywidualne i elastyczne podejście do samorządów, samorządowców i ich potrzeb. Odróżnia mnie to od konsultantów wielokrotnie kopiujących te same treści i obsługujących wielu klientów bez koncentracji na żadnym z nich.

Jestem skupiony Twoim zadaniu - nie rozpraszam się

Jednocześnie wspieram niewiele samorządów – jeden/dwa. Nie rozpraszam się, jestem skupiony na zadaniu. Jakość zamiast ilości.

Podchodzę indywidualne do każdego projektu

Nie stosuję sztampowych rozwiązań. Podchodzę indywidualnie uwzględniając cele, własności, uwarunkowania każdego samorządu.

Chętnie pomagam poszukującym pomocy

Jeśli udzielenie wsparcia przekracza moje możliwości, pomogę znaleźć osobę lub podmiot, który będzie mógł to dobrze zrobić.

Rozumiem i uwzględniam specyfikę samorządności

Pracując uwzględniam specyfikę samorządności – przepisy, presję społeczną, logikę wyborczą itp. – wszystkie realia.

Jestem elastyczny i reaguję na nowe potrzeby partnera

Znam współczesną zmienność uwarunkowań pracy samorządowej i naukowej. Jestem uważny i elastycznie reaguję na zmiany.

Jestem dostępny - także po zakończeniu prac

Wykonując moją pracę, jestem w stałym kontakcie z partnerami projektu. Jestem dla nich dostępny także po jego zakończeniu.

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia nt. strategii, wsparcia badań nt. zarządzania rozwojem lokalnym?