Wsparcie rozwoju zawodowego samorządowców

rozwój zawodowy i kariera dzięki kompetencjom

Wieloletnia praca z władzami samorządowymi oraz z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w samorządach pozwoliła mi dobrze poznać ich najczęstsze silne i słabe strony zawodowe.

Wiem zatem jakie są ich oczekiwania i potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego. Znam też typowe potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego osób, które dopiero zamierzają pełnić różne funkcje samorządowe (studentów administracji samorządowej, kandydatów w wyborach samorządowych, kandydatów na stanowiska kierownicze w samorządach itp.).

Wiem także, jakich kompetencji zwykle brakuje osobom przechodzącym ze sfery samorządowej do działalności gospodarczej oraz w przeciwnym kierunku.

Bazując na tej wiedzy:

1. Wykładam na studiach MBA dla osób, które pełnią lub chcą pełnić funkcje władz samorządowych oraz kierownictwa samorządowych jednostek i spółek, organizowanych przez najlepsze uczelnie, w tym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Instytut Heweliusza. Wśród nich znajdują się pierwsze i najpopularniejsze w Polsce MBA in Community Management.

2. Wykładam na kursach i szkoleniach organizowanych dla ww. osób przez organizacje samorządowe, jak np. Śląski Związek Gminy i Powiatów, Związek Miast Polskich.

3. Pełnię funkcje promotora przewodów doktorskich samorządowców, którzy postanowili zdobyć stopień naukowy doktora nauk o zarządzaniu i jakości.

4. Biorę udział w warsztatach podnoszących kompetencje samorządowców w zakresie: przywództwa, negocjacji, inteligencji emocjonalnej itp.

rozwijaj się i zmieniaj swoją perspektywę zawodową!