Rozległa, stale poszerzana wiedza

Posiadam dużą wiedzę potwierdzoną stopniami doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu i doktora nauk ekonomicznych oraz referencjami i certyfikatami. Poszerzam ją wciąż w praktyce, na konferencjach i szkoleniach oraz czerpię z literatury i aktów prawa.

Wiedza zdobyta w praktyce

Wiedzę praktyczną zdobywam podczas mojej działalności konsultingowej i naukowej. Jest dla mnie najcenniejsza i najaktualniejsza.

Wiedza pozyskana na konferencjach

Uczestniczę w konferencjach, kongresach i seminariach poświęconych strategiom rozwoju gmin / miast i samorządom.

Wiedza ofiarowana przez partnerów

Współpracuję z innymi ekspertami samorządowymi i konsultantami opracowującymi strategie gmin / miast. Dzielą się oni ze mną doświadczeniami.

Wiedza nabyta na szkoleniach

Nie tylko szkolę, ale uczestniczę także w szkoleniach jako słuchacz. Uczę się od ekspertów najlepszych w ich dziedzinach.

Wiedza zaczerpnięta z literatury

Czytam publikacje nt. samorządności, zarządzania, polityki, filozofii, historii, psychologii, socjologii i in. Uczę się też z tych, które recenzuję.

Wiedza wydobyta z aktów prawnych

Śledzę legislację, poznaję akty prawne i ich projekty, a także plany i programy władz państwowych oraz unijnych. Umiem czytać miedzy wierszami.

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia nt. strategii, wsparcia badań nt. zarządzania rozwojem lokalnym?