Rozległa, stale poszerzana wiedza

Moim atutem jest rozległa wiedza potwierdzona stopniami doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu i doktora nauk ekonomicznych oraz referencjami i certyfikatami. Zdobywam ją wciąż w praktyce, na konferencjach i szkoleniach oraz czerpię z literatury i aktów prawa.

Wiedza zdobyta w praktyce

Wiedzę  praktyczną zdobywam ją podczas mojej działalności konsultingowej i naukowej. Ona jest najaktualniejsza i najcenniejsza.

Wiedza pozyskana na konferencjach

Regularnie uczestniczę w konferencjach, kongresach i seminariach naukowych i praktycznych, poświęconych samorządom i zarządzaniu rozwojem lokalnym.

Wiedza ofiarowana przez partnerów

Współpracuję z innymi konsultantami i ekspertami samorządowymi. Dzielą się ze mną są wiedzą i doświadczeniami, a jest to niezwykle cenne.

Wiedza nabyta na szkoleniach

Nie tylko szkolę, ale uczestniczę także w szkoleniach jako słuchacz. Uczę się od ekspertów najlepszych w ich dziedzinach.

Wiedza zaczerpnięta z literatury

Czytam publikacje nt. samorządności, zarządzania, polityki, filozofii, historii, psychologii, socjologii i in. Uczę się też z tych, które recenzuję.

Wiedza wydobyta z aktów prawnych

Śledzę legislację, poznaję akty prawne i ich projekty, a także plany i programy władze państwowych oraz unijnych. Umiem czytać miedzy wierszami.

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia nt. strategii, wsparcia badań nt. zarządzania rozwojem lokalnym?