Strategie gmin będą bardziej *eko*. Projekt nowych przepisów właśnie wpłynął do Sejmu.

Czytam i czytam i sprawdzam i… wygląda na to, że znaczenie strategii rozwoju gmin wzrośnie jeszcze bardziej. Do Sejmu wpłynął właśnie projekt nowelizacji ustawy *Prawo ochrony środowiska* zobowiązujący władze gmin, by w swych strategiach wyznaczały nie tylko społeczne, gospodarcze i przestrzenne cele strategiczne, ale także „klimatyczno-środowiskowe”! Gminy będą zatem musiały wyznaczać też kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia klimatyczno-środowiskowych celów strategicznych, a także oczekiwane rezultaty tych działań, jak również wskaźniki ich osiągnięcia (by potem je monitorować). Automatycznie wpłynie to na treść, obowiązkowego w strategii, docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz na ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. A to – jak już wszyscy wiemy – wpłynie na plan ogólny (zagospodarowania przestrzennego), a finalnie na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, w nowelizacji przewiduje się, że strategię rozwoju gminy trzeba będzie aktualizować również wtedy, gdy wymagać tego będzie sytuacja klimatyczno-środowiskowa gminy.

Chcesz wiedzieć dokładnie jakie są obecne wymagania prawne wobec strategii rozwoju gminy? Chcesz opracować dobrą strategię, ale nie wiesz jak? Potrzebujesz recenzji projektu strategii by mieć pewność, że jest wystarczająco dobra, by poddać ją konsultacjom społecznym? Coś innego? Dzwoń!