Autorskie metody i patenty

Opracowując strategie rozwoju gmin zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (UoSG) i z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (UoZPPR), stosuję sprawdzone, nowoczesne metody diagnozy, analizy, planowania, organizowania i ewaluacji strategicznej. Wśród nich znajdują się moje metody autorskie, które opracowałem sam, i które stosowane są dziś także przez innych konsultantów. Są to m. in.:

Analiza ponadlokalnych relacji gminy / miasta

To moja metoda oceny ponadlokalnej sytuacji strategicznej gminy – niezbędna do diagnozy, na której bazuje strategia (art. 10a, ust. 1 UoZPPR). To wynik 23 lat moich doświadczeń, a opisałem ją w tej książce.

Analiza strategiczna jednostek samorządu teryt. "SWOT PLUS"

Stosowanie analizy strategicznej SWOT do strategii gmin to zły pomysł. Dlatego stosuję jej moją, autorską, samorządową wersję “SWOT Plus”. Służy do wyciągania wniosków zgodnie z art. 10e, ust. 3 UoSG.

System wdrażania strategii rozwoju gminy

Moje strategie są wdrażane przez samorządy. Tworzę bowiem proste i sprawne systemy ich wdrażania zgodne z art. 10e, ust. 3, pkt 8 UoSG, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych.

System DEO monitoringu wdrażania strategii rozwoju

Moja metoda ewaluacji DEO bazuje na wskaźnikach działania, efektu, opinii i sprawdza się w ewaluacjach ex-post i mid-term strategii, o których mowa w art. 10a, ust. 2. UoZPPR i art. 28aa, ust. 2 UoSG.

Inteligentne warsztaty iCollaborative planning

Budowa strategii, zgodnie z art. 6, ust. 3 UoZPPR, wymaga konsultacji społecznych. Od lat z sukcesami stosuję do tego moje autorskie, inteligentne warsztaty strategiczne iCollaborative Planning.

Innowacyjne programy i metody szkoleń

Prowadząc szkolenia dla władz gmin nt. zarządzania strategicznego stosuję moje autorskie scenariusze strategiczne, symulacje strategiczne, gry decyzyjne i sceny ról kierowniczych itp.

Metody zarządzania procesowego

Wynikiem współprowadzonych przeze mnie badań jest „Algorytmiczna metoda generowania modeli referencyjnych na potrzeby implementacji w zarządzaniu procesowym w ramach administr. publicznej”: zgłoszenie Urząd Patentowy USA (No. 616722990).

Samorządy, które mi zaufały:

Potrzebujesz strategii, szkolenia nt. strategii, wsparcia badań nt. zarządzania rozwojem lokalnym?