The Green Business College, Johannesburg, RPA – podróże w poszukiwaniu rozwoju lokalnego i inspiracji samorządowych. [The Green Business College, Johannesburg, SA – traveling in search of local development and inspirations for local governments.]

[English below]

W odpłatnej, ale wspieranej przez samorząd, The Green Business College w Jogannesburg RPA ️studenci uczą się praktyki ekobiznesu robiąc w ramach zajęć swoje pierwsze ekobiznesy i stymulując rozwój lokalny. Prócz zajęć praktycznych, stanowiących większość wszystkich zajęć, szkoła zapewnia im indywidualny coaching i mentoring. Najciekawsze jest jednak to, że szkoła zapewnia także dostęp do kanałów dystrybucji, przez które studenci sprzedają produkty swych firm – za prawdziwe pieniądze. Zastanawiam się czy w Polsce dałoby się coś takiego zrobić. Obok mnie Dorah Lebelo Marema, dyrektor tej szkoły.

[In a paid, but supported by the local government, The Green Business College, Jogannesburg, South Africa, ️students learn eco-business practices by doing their first eco-business as part of the class and stimulating local development. In addition to practical classes, constituting the majority of all classes, the school provides them with individual coaching and mentoring. The most interesting, however, is that the school also provides access to distribution channels through which students sell their companies’ products – for real money. I wonder if something could be done in Poland. Dorah Lebelo Marema, the director of this school next to me.]