Siyakhana Food Garden, Johannesburg, RPA – podróże w poszukiwaniu rozwoju lokalnego i inspiracji samorządowych.

Z wizytą u legendarnego Profesora Michael Rudolph, założyciela i dyrektora specjalnego ogrodu owocowo-warzywnego Siyakhana Food Garden, promotora afrykańskiego rolnictwa śródmiejskiego jako czynnika rozwoju lokalnego. Idea zakłada utworzenie tysięcy takich ogrodów na niewykorzystanych, miejskich terenach, a nawet w parkach oraz na dachach i ścianach budynków. Przypomina to nasze ogródki działkowe, ale ma mieć charakter komercyjny, rozwijać przedsiębiorczość oraz rozwiązywać problemy społeczne, jak złe odżywianie, bezrobocie i przestępczość. Projekt ten jest częścią Siyakhana Initiative i objęty jest badaniami m. in. Wits – University of the Witwatersrand a uczestniczą w nim setki studentów. Czy coś podobnego miałoby sens w Polsce? Więcej: 
#UJPEETS #CoCreateMyCity #UrbanAgriculture