Egzaminuję burmistrzów z afrykańskich krajów na Wits School of Governance. [I am examining mayors from African countries at the Wits School of Governance.]

[English below]

Prawo Republiki Południowej Afryki ️i części innych krajów wymaga, aby osoby zatrudnione na niektórych, wyższych stanowiskach w samorządach ukończyły najpierw odpowiednie studia, np. na kierunku „Menedżer lokalnego rozwoju gospodarczego”. Czy u nas też tak powinno być? Podczas mojego pobytu na prestiżowej Wits School of Governance stanowiącej część Wits – University of the Witwatersrand w Johannesburg uczestniczyłem w komisji oceniającej prace dyplomowe burmistrzów-studentów z RPA, Namibii, Bostwany, Kenii i  Angoli. The Wits School of Governance to wiodąca na tym kontynencie szkoła zarządzania publicznego, której studenci to premierzy, ministrowie, prezydenci miast, burmistrzowie i inni wysocy menedżerowie publiczni z całej Afryki.

[The law of South Africa ️and some other countries requires that people employed in some senior positions in self-governments should first complete appropriate studies, e.g. in the field of study „Local economic development manager”. Is this how it should be in Poland? During my stay at the prestigious Wits School of Governance being part of Wits – University of the Witwatersrand in Johannesburg, I participated in the commission assessing the diploma thesis of mayors-students from South Africa, Namibia, Bostwana, Kenya and Angola. The Wits School of Governance is a leading public administration school on this continent, whose students are prime ministers, ministers, city presidents, mayors and other high-profile public managers from all over Africa.]