Opinie klientów i partnerów

Polecam Prof. A. Sztando jako wybitnego eksperta w sprawach samorządowych, z dużym doświadczeniem praktycznym i bardzo przekonującego do strategicznej orientacji rozwoju wspólnot lokalnych.

dr Ferdynand Morski
Dyrektor Biura Związku (od 1992), Śląski Związek Gmin i Powiatów

Współpracuję z P. Andrzejem prawie 20 lat. To zawsze przygotowany, bardzo kompetentny i zaangażowany ekspert. Otwarty na argumenty drugiej strony, elastyczny i gotowy do daleko idącej współpracy.

Marek Tramś
Starosta (1999-2018), Prezes i Wiceprezes ZPP (2007-18), Powiat Polkowicki, Związek Powiatów Polskich

Polecam Prof. Andrzeja Sztando jako profesjonalnego, odpowiedzialnego i zaangażowanego wykonawcę strategii jednostek samorządu terytorialnego.

Piotr Roman
Prezydent Miasta (od 2002), Starosta (1999-2002), Miasto Bolesławiec, Powiat Bolesławiecki

Prof. A. Sztando przedstawił zagadnienia i przykłady zarządzania, które pozwoliły nam na nowe spojrzenie na zarządzanie miastem i wskazały na rozwiązania dotychczas *nierozwiązywalnych* problemów.

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Miasta (od 2014 do chwili obecnej), Miasto Świdnica

Panu Profesorowi Andrzejowi Sztando warto zaufać, gdyż z prakseologii wiemy o współprzyczynianiu się wszystkich elementów do powodzenia całości.

Robert Marek Relich
Burmistrz (od 2006 do chwili obecnej), Gmina Nowogrodziec

Profesor Andrzej Sztando to najlepszy praktyk wśród naukowców młodego pokolenia i najlepszy naukowiec wśród praktyków w Polsce, w dziedzinie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym.

dr inż. Tomasz Śmietanka
Burmistrz (1998-2018), Radny Woj. Mazowieck. (od 2018), Gmina Kozienice, Województwo Mazowieckie

Ogromne doświadczenie poparte wiedzą i wieloletnimi badaniami samorządów w całej Polsce. Człowiek godny zaufania, profesjonalista patrzący na zagadnienia wielowymiarowo.

Radosław Jęcek
Burmistrz Miasta (od 2014 r. do chwili obecnej), Miasto Karpacz

Praca z Prof. A. Sztando z to szycie garnituru na miarę. Zaczęliśmy od bali materiału, który był docinany i dopasowywany. Rok pracy głównego krawca oraz jego pomocników i powstała doskonale skrojona Strategia Rozwoju Powiatu Jaworskiego 2014-2020.

Tomasz Głąbicki
Naczelnik Wydzi. Rozw. Promocji i Fund. Eur. Starostwa, Powiat Jaworski (obecnie Miasto Chojnów)

Mało jest tak bardzo godnych zaufania, odpowiedzialnych i profesojanlnie przygotowanych konsultantów samorządowych jak Profesor Andrzej Sztando – dlatego warto z nim współpracować.

Jacek Włodyga
Starosta (2002-2014), wcześniej Przew. Rady Powiatu, Powiat Jeleniogórski

Wysoce pozytywne doświadczenia z kilkunastoletniej już współpracy z Prof. Andrzejem Sztando pozwalają mi polecić go jako sprawdzonego wykonawcę strategicznych planów rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Roman Jabłoński
Wójt Gminy (od 2002 do chwili obecnej - 5 kadencja), Gmina Grębocice

Budując i wdrażając strategię z Prof. Andrzejem Sztando przeprowadziliśmy naszą gminę przez szereg reform. Opłacało się! Dziś mamy z tego mnóstwo korzyści.

dr Stefan Zawierucha
Wójt Gminy (2002-2018), wcześniej Zastępca Wójta, Gmina Marciszów

Potrzebujesz wsparcia w budowie strategii rozwoju gminy, szkolenia, wykładów, partnera badań?