Będę wykładał zarządzanie strategiczne na pierwszym w Polsce MBA dla władz samorządowych. [I will lecture on strategic management at the MBA for local authorities, first one in Poland.]

[English below]

W październiku startuje pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych na świecie… prawdziwe, prestiżowe, innowacyjne, praktyczne, inspirujące i profesjonalne… taadaam… MBA DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH! Organizuje je Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie poprzez Krakowska Szkoła Biznesu UEK [KSB]. Poproszono mnie o poprowadzenie tam wykładów: „Zarządzanie strategiczne” i „Strategiczne projekty, które zmieniły miasto, region”. Z radością się zgodziłem! Wiem czego chcę nauczyć naszych włodarzy, ale jeśli macie sugestie… piszcie!

PS.1 Powiem Wam w tajemnicy, że szykują się imponujące patronaty tego przedsięwzięcia!
PS.2 Będą 2 grupy: jedna w Krakowie, druga we Wrocławiu.

[In October, the first in Poland and one of the few in the world is launched … real, prestigious, innovative, practical, inspirational and professional… ta-dah!… MBA FOR MUNICIPAL AUTHORITIES! It is organized by the Kraków University of Economics through its Cracow School of Business. I was asked to give lectures on: „Strategic Management” and „Strategic projects that changed the city, the region”. I have happily agreed! I know what I want to teach our authorities, but if you have suggestions … 🙂

PS.1 I will tell you secretly that there will be impressive patronage of this endeavour!
PS.2 There will be two groups: one in Krakow, Poland and another in Wroclaw, Poland.]