Wójt powinien zarządzać gminą, jak prezes firmą, a nawet lepiej. Wywiad nr 2 dla serwisu Prawo.pl [The mayor should manage the commune, like the CEO, and even better. Interview No. 2 for Prawo.pl]

[English below]

Czy współczesny wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien być jak prezes dużej, prywatnej, dynamicznej firmy? Czy wydłużenie i ograniczenie liczby kadencji sprzyja upowszechnieniu zarządzania strategicznego w samorządach? Jakie akty prawne regulują zarządzanie strategiczne w gminie? A czy zarządzanie strategiczne ma jakieś wady? Na te i inne pytania odpowiedziałem Pani Redaktor Katarzynie Kubickiej-Żach w drugim wywiadzie dla serwisu Prawo.pl  należącego do Wolters Kluwer Polska. Zapraszam do lektury.

[Should a contemporary mayor be like the CEO of a large, private, dynamic company? Does lengthening and limiting the number of terms of Polish local authorities  favors the dissemination of strategic governance in local governments? Which legal acts regulate strategic governance in Polish municipalities? Does strategic governance have any drawbacks? For these and other questions I answered The Editor Mrs Katarzyna Kubicka-Żach in the second interview for the website Prawo.pl belonging to Wolters Kluwer Polska. I invite you to automatic translate and read.]