Zostałem ekspertem monitorującym Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych w Brukseli, powołanej przez Komisję Europejską do zarządzania programem badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Od teraz, na jakiś czas, jestem ekspertem monitorującym Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych w Brukseli, powołanej przez Komisję Europejską do zarządzania programem badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 – największym w Unii Europejskiej. Oceniam, w trakcie ich realizacji, międzynarodowe projekty naukowo-badawcze poświęcone zarządzaniu rozwojem gmin/miast i regionów . Niezwykłe doświadczenie i duża radość. Załączony film pokazuje na czym polega moja praca dla Agencji. Więcej na temat samej agencji.

Na czym polegają moje zadania jako eksperta monitorującego. (film należy do Research Executive Agency (REA) / European Commission)