Wykłady (prawie do północy) na University of Campinas nt. współczesnego zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w Polsce, São Paulo, Brazylia

Mój drugi wykład na University of Campinas był wykładem otwartym, w którym uczestniczyli nie tylko studenci, ale i lokalni przedsiębiorcy. Dotyczył współczesnego zarządzania rozwojem lokalnym w Polsce, a także decentralizacji, niezależności merytorycznej samorządów, podejścia strategicznego i wpływu tych czynników na innowacyjność gospodarki. Zaczął się o 16.00 a skończył blisko północy… Od 19.00 trwała publiczna dyskusja o tym co powiedziałem. Okazuje się, że w dużej mierze po to się tu na wykłady otwarte przychodzi. I fajnie 🙂

PS. University of Campinas to najlepszy uniwersytet Ameryki Łacińskiej i 9. z krajów BRICS, a na załączonym filmie można zobaczyć “skromne” 350ha pierwszego z 3 campusów… 🙂

O naszych gminach i powiatach w Brazylii? 🇧🇷️ Dlaczego nie?! 🙂 Już wkrótce wygłoszę wykłady o zarządzaniu rozwojem lokalnym na Unicamp – Universidade Estadual de Campinas najlepszym uniwersytecie Ameryki Łacińskiej i 9. z krajów BRICS. Nie mogę się doczekać… Sambaaa…😎🎉 (https://goo.gl/JMcwDs)PS. Na filmie 350ha pierwszego z 3 campusów…😲🤗 Credits to: LRDrone Campinas[About Polish municipalities and districts in Brazil? 🇧🇷️ Why not?! 🙂 I will soon give lectures on local development governance at Unicamp – Universidade Estadual de Campinas, the best Latin American university and the 9th university in BRICS countries, Can't wait… Sambaaa… 😎🎉In the movie, 350 ha of the first of three campuses… 😲🤗 Credits to: LRDrone Campinas].

Opublikowany przez Andrzej Sztando Środa, 31 stycznia 2018