Wykłady o reindustrializacji i innowacyjności w zarządzaniu strategicznym polskich gmin na University of National and World Economy, Sofia, Bułgaria.

Reindustrializacja i innowacyjność budzą emocje nie tylko w Polsce. O tym, jak przyczyniają się do tego polskie władze lokalne i jak uwzględniają to w swych strategiach opowiadałem dziś na University of National and World Economy w Sofii, najlepszym w Bułgarii️ i wiodącym w Europie Południowo-Wschodniej (poniżej krótki film, który go prezentuje). Obecni byli także profesorowie wizytujący z Niemiec i Kazachstanu.

Reindustrializacja, innowacyjność i zarządzanie publiczne budzą emocje nie tylko w Polsce. Jako główny mówca opowiem o tym podczas XV Międzynarodowej Konferencji „Ekonomika Przedsiębiorstwa” na University of National and World Economy w Sofii, najlepszym w Bułgarii 🇧🇬️ i wiodącym w Europie Południowo-Wschodniej https://goo.gl/oBC5fF Dziś temat ten prezentowałem tutejszym studentom i profesorom z kilku krajów: od Niemiec do Kazachstanu. Pytań dużo, czasu mało, ale atmosfera świetna. Sofia też ;)Reindustrialisation, innovativeness and public governance arouse emotions not only in Poland. As the keynote speaker, I will tell about it at the XV International Conference on Business Economics at the University of National and World Economy in Sofia, the best in Bulgaria 🇧🇬️ and leading in Southeast Europe https://goo.gl/oBC5fF Today I presented these topics to local students and professors from several countries: from Germany to Kazakhstan. Lots of questions, so little time, but the atmosphere was great. Sofia as well 😉

Opublikowany przez Andrzej Sztando Środa, 21 marca 2018