Wykłady na Lviv University of Trade and Economics nt. możliwości wykorzystania polskich wzorców zarządzania strategicznego rozwojem gmin, Lwów, Ukraina

Mój dzisiejszy wykład dla profesorów i studentów Lviv University of Trade and Economics, Lwów, Ukraina, na temat możliwości wykorzystania na Ukrainie polskich wzorców zarządzania strategicznego rozwojem gmin przerodził się w mini seminarium naukowe.