Wykład nt. reform samorządowych i zarządzania strategicznego na University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paryż, Francja

Mój wykład na Sorbonie dotyczył naszych reform samorządowych lat 90′, ich wpływu na rozwój Polski oraz współczesnego zarządzania strategicznego rozwojem naszych gmin. Studenci pytali o zaangażowanie naszego społeczeństwa w samorządność, ochronę konkurencji na rynkach gdzie działają samorządowe spółki oraz o znaczenie pomocy UE dla samorządów. Dwie godziny minęły jak z bicza strzelił. Frekwencja duża, mimo że ze względu na strajk komunikacja publiczna nie działa już drugi tydzień… Dziękuję!