Ewaluowałem strategiczny program badań GOSPOSTRATEG i jestem z tego dumny!

Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przez ostatnie kilka miesięcy uczestniczyłem w ewaluacji krajowego, strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. „GOSPOSTRATEG – Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. To ważny dla Polski, pierwszy i jedyny w swoim rodzaju program badań naukowych, a jego planowany budżet to aż 500 mln zł. W jego ramach powstają nowe rozwiązania, technologie, plany itp. z bardzo różnych dziedzin, poczynając od zarządzania publicznego i ekonomii, przez inżynierię, medycynę, rolnictwo, prawo, socjologię, ochronę środowiska aż po kulturę i inne. Łączy je jednak to, że realizują państwowe i regionalne polityki rozwojowe, zwłaszcza przeciwdziałające pułapkom rozwojowym naszego kraju: demograficznej, średniego dochodu i przeciętnego produktu, braku równowagi i słabości instytucji. Jestem dumy z tego, że mogłem zaproponować udoskonalenia tak ważnego programu. Zachęcam placówki naukowe i jednostki publiczne, zwłaszcza samorządy województw oraz średnich i dużych miast, do udziału w kolejnych jego edycjach. Więcej na stronach NCBR: https://www.gov.pl/web/ncbr/programy-strategiczne