Zrecenzowałem dobrą pracę doktorską o BIZ – miej strategię przyjmowania dobrego.

Zrecenzowałem dobrą pracę doktorską o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (BIZ) – a jakie to uczucie? To mix satysfakcji, poczucia nauczenia się czegoś wartościowego, wdzięczności, a także kolejnego upewnienia, że zawsze trzeba myśleć o tym z czym i w jakim celu ktoś do nas przychodzi. Wspomnianą pracę napisał na University of Johannesburg Pan Dzingai Francis Chapfuwa, główny ekonomista ds. modelowania ekonomicznego i badań z Departamentu Przedsiębiorstw Publicznych Rządu RPA (odpowiednik naszego Ministerstwa Aktywów Państwowych), pod kierunkiem promotora Prof. Peter Baur. Zatytułowana jest “The role of institutions and FDI on economic growth in The Southern African Development Community” i opisuje wpływ instytucji publicznych na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej oraz na wzrost gospodarczy powodowany przez te inwestycje. Wiedza w tym zakresie jest ważna również dla zarządzania strategicznego rozwojem całej Polski, jak i jej poszczególnych gmin. Szczególnie teraz gdy inwestycje w naszą gospodarkę są tak ważne, a inwestorzy zagraniczni wciąż do nas napływają. Docelowe zamiary poszczególnych inwestorów zewnętrznych są bowiem różne i trzeba o tym pamiętać ściągając ich do swojej gminy, regionu czy kraju. Takie badania warto zatem prowadzić także w naszym kraju, a na poziomie gmin koncentrować się na tych inwestorach, którzy wiążą się z nimi na stałe i wraz z kapitałem i miejscami pracy wnoszą do gospodarki lokalnej wiedzę, innowacyjność, wysoką kulturę zarządzania, odpowiedzialność środowiskową, a jednocześnie nawiązują silne, długookresowe, prorozwojowe relacje z miejscowymi firmami, społeczeństwem i organizacjami pozarządowymi. Gratuluję Autorowi udanej pracy i pomyślnego przejścia całej procedury doktorskiej, a promotorowi życzę wielu równie dobrych doktorantów!

(zdjęcie – od lewej: Promotor, Autor i ja)