Spotykając światowej klasy specjalistów w zarządzaniu strategicznym rozwojem lokalnym

Spotkanie z Profesorem Tony Travers na The London School of Economics and Political Science – LSE było wyjątkowym, cennym doświadczeniem. Rozmawialiśmy o tym, jakie strategie rozwoju władze lokalne Polski i Wielkiej Brytanii powinny dziś przyjmować wobec europejskich i światowych procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych – zwłaszcza zw. z energetyką, klimatem, pandemią i mobilnym kapitałem.
Takie rozmowy rozwijają, otwierają nowe perspektywy – cieszę się i jestem wdzięczny. Prof. Tony Travers to wybitny specjalista ds. gmin i rozwoju lokalnego. Prodziekan LSE School of Public Policy, Dyrektor centrum badawczego LSE London i doradca Izby Gmin brytyjskiego parlamentu. Obok licznych książek i artykułów naukowych, pisze dla The Guardian, The Independent, The Financial Times oraz The Times.