Najpierw ewaluacja, potem strategia rozwoju. Strategiczne Q&A Samorządowców #2


W nr 23/22 “WSPÓLNOTA – Pismo Samorządu Terytorialnego” ukazał się mój #️⃣2️⃣ artykuł z serii “Strategiczne Q&A Samorządowców”, gdzie wyjaśniam jak opracować strategię rozwoju gminy/miasta – dobrą i zgodną z nowymi przepisami. Tym razem opowiadam o ewaluacji strategii, którą ustawa nakazuje wójtowi / burmistrzowi / prezydentowi przeprowadzić jeszcze w trakcie jej przygotowywania. Za zgodą Redakcji tekst tego odcinka można przeczytać na moim profilu LinkedIn. W razie pytań, proszę dzwonić. Polecam Pismo Wspólnota wszystkim samorządowcom 🙂