Integracja zarządzania przestrzenią z zarządzaniem strategicznym rozwojem w wymiarach lokalnym, subregionalnym i regionalnym

Przez 25 lat prac nad strategiami rozwoju gmin w Polsce i za granicą zebrałem dużo doświadczeń. Wobec zbliżającego się II etapu reformy zarządzania rozwojem kraju, w którym zarządzanie przestrzenią zostanie zintegrowane z zarządzaniem strategicznym rozwojem, dzielę się nimi w najnowszym artykule opublikowanym przez Samorząd Terytorialny. Dedykuję go nie tylko władzom samorządowym i naukowcom zarządzania publicznego, ale także Ministerstwo Rozwoju i Technologii i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które przygotowują tę reformę. Wierzę, że będzie przydatny. Artykuł znajdziesz tu: https://cutt.ly/OUlUPMu